Datan ylläpitäminen

Ylläpitäjä

Tietoaineistojen ylläpitämistä varten sinun pitää olla kirjautuneena palveluun.
Tarvitset Ylläpitäjän (Admin) tai Muokkaajan (Editor) oikeudet siihen organisaatioon, jonka tietoaineistoja haluat hallinnoida. Lue lisää jäsenyyksistä.

Näet kaikki palveluun lisäämäsi tietoaineistot profiilistasi kohdasta Minun tietoaineistoni.
Näet kaikki organisaation tietoaineistot sen omalta sivulta. Yksityishenkilöiden julkaisema data löytyy Yksityishenkilöt-organisaation alta.

Muokkaa dataa

Disqus

Palvelusta löytyy jokaisen tietoaineiston kohdalta Disqus-keskustelualue, joka on tarkoitettu tietoaineiston ylläpitäjän ja hyödyntäjien väliseen kommunikaatioon. Ilmoita alueella kun päivität tietoaineistoasi tai sen sisältämiä data-aineistoja ja kerro lyhyesti mitä muutoksia teit. Näin tietoaineiston hyödyntäjät pysyvät ajan tasalla tietoaineistoon tehdyistä muutoksista.

Muokkaa tietoaineistoja

Yksittäisen tietoaineiston muokkaus

Voit muokata yksittäisen tietoaineiston tietoja sen sivulta:

  • Muokkaa tietoaineiston metadataa, eli kuvailutietoja, valitsemalla Muokkaa.
  • Muokkaa tai lisää data-aineistoja valitsemalla Muokkaa > Data-aineistot.
  • Muokkaa tietoaineiston kategorioita valitsemalla Kategoriat.

Usean tietoaineiston muokkaus kerralla

Ylläpitäjän roolissa voit muokata useita organisaatiosi tietoaineistoja kerralla valitsemalla Muokkaa > Tietoaineistot organisaation sivulla. Voit muuttaa tietoaineistojen näkyvyyttä (julkinen/yksityinen) tai poistaa useita tietoaineistoja. Muut muokkaukset tulee tehdä jokaiselle tietoaineistolle erikseen.

Voit poistaa useamman tietoaineisto kerralla tai muokata useamman tietoaineiston näkyvyysasetuksia valitsemalla Muokkaa > Tietoaineistot organisaation sivulla.

Muokkaa data-aineistoja

Data-aineistoja muokataan sen tietoaineiston sivulta, mihin data-aineistot kuuluvat.

Voit muokata kaikkia tietoaineiston sisältämiä data-aineistoja valitsemalla Muokkaa > Data-aineistot tietoaineiston sivulla.

  • Lisää uusi data-aineisto valitsemalla Lisää uusi resurssi ja seuraamalla lomakkeen ohjeistusta.
  • Muuta data-aineistojen järjestystä valitsemalla Järjestä data-aineistot.
  • Muokkaa yksittäisen data-aineiston tietoja tai poista data-aineisto valitsemalla aineisto.​​​​

Voit hallinnoida yksittäisiä data-aineistoja myös valitsemalla Muokkaa kyseisen data-aineiston kohdalta tietoaineiston sivulta.

Muokkaa data-aineistoa valitsemalla Muokkaa data-aineiston kohdalla sen tietoaineiston sivulta, johon data-aineisto kuuluu.

Poista dataa

Data kannattaa poistaa palvelusta, jos se on vanhentunutta, ja sillä ei ole minkäänlaista historiallista arvoa. Jos uskot, että dataasi voidaan vielä hyödyntää esimerkiksi historiallisissa katsauksissa, älä poista sitä, vaan merkitse tietoaineisto vanhentuneeksi muokkaamalla sen voimassaoloaikaa. Jos data on osa aikasarjaa, älä poista sitä vaan lisää tietoaineistolle uusi data-aineisto, jossa on nykyinen data. Merkitse vanhat data-aineistot arkistoiduiksi.

Jos päätät säilyttää vanhan datan palvelussa, pidä huoli siitä, että tietoaineiston ja/tai data-aineiston nimessä näkyy datan voimassaoloaika, esimerkiksi vuosiluvut.

Esimerkki: Historiallisesti arvokas data

Ostolaskut menneiltä vuosilta saattavat edelleen olla kiinnostavaa ja relevanttia tietoa uusien ajantasaisten ostolaskujen rinnalla. Näin ollen niitä ei kannata poistaa, sillä historiallisia tietoja voidaan käyttää esimerkiksi vertailuun. Tietoaineisto Kuopion kaupungin ostolaskut sisältää kaupungin ostolaskut eri vuosilta omina data-aineistoinaan.

Poista tietoaineisto

Poista tietoaineisto valitsemalla Muokkaa. Löydät Poista-painikkeen lomakkeen alareunasta.

Jos haluat poistaa useita tietoaineistoja kerralla, voit tehdä sen organisaation sivulta valitsemalla Muokkaa > Tietoaineistot. Valitse ensin tietoaineistot, jotka haluat poistaa ja sitten Poista.

Huom.

Jos poistat tietoaineiston, myös kaikki sen data-aineistot poistuvat.

Poista data-aineisto

Voit poistaa data-aineistoja valitsemalla Muokkaa haluamasi data-aineiston kohdalta tietoaineiston sivulta.

  • Poista data-aineiston sisältämä data valitsemalla Poista kohdasta Data-aineisto.
  • Poista koko data-aineisto valitsemalla Poista lomakkeen alareunasta.

Seuraa datan käyttöä

Palvelussamme on saatavilla kahdenlaisia tilastoja:

  • Yleisiä tilastoja
  • Yksittäisiä tietoaineistoja koskevia tilastoja

Yleiset tilastot löydät Tilastot-sivultamme. Sivulla voit tarkastella esimerkiksi vanhentuneiden tietoaineistojen määrää, vähiten katsottuja tietoaineistoja sekä ladatuimpia data-aineistoja.

Yksittäistä tietoaineistoa koskevat tilastot löydät sen sivulta sivupalkista. Tilasto kertoo tietoaineiston lataus- ja katselumäärät eri aikaväleiltä.

Tietoaineiston tilastot löydät jokaisen tietoaineiston sivulta.

Sähköposti-ilmoitukset ja niihin reagointi

Saat avoindata.fi:stä sähköpostimuistutuksia ylläpitämistäsi tietoaineistoista. Jos et halua saada joitakin ilmoituksia jostakin tietoaineistosta, ota yhteyttä palvelun ylläpitäjiin.

Nämä muistutukset tulevat siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on merkitty tietoaineiston lisäyslomakkeessa kohtaan Ylläpitäjän sähköpostiosoite. Voit muuttaa sähköpostiosoitetta hallinnoimalla tietoaineiston tietoja.

Tietoaineistoasi on kommentoitu

Käyttäjät voivat kommentoida tietoaineistojasi Disqus-keskustelufoorumia käyttämällä. Disqus-keskustelualue löytyy tietoaineiston alareunasta. Saat sähköposti-ilmoituksen jokaisesta kommentista.