Suomen kaikki avoin data yhdestä paikasta

2182

Tietoaineistoa

Näytä kaikki →

758

Tuottajaa

Näytä kaikki →

84

Käyttösovellusta

Näytä kaikki →

Tietoaineistot

Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) vuoromäärät

MUOKATTU 03.10.2022

Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) linja-auto- ja raitiovaunuliikenteen vuoromäärät risteysväleittäin.

Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

Espoon kaupunginkirjaston kävijät

MUOKATTU 03.10.2022

Espoon kaupunginkirjaston jokaisen toimipisteen kävijämäärät vuodesta 2009 alkaen.

Helsingin kaupungin verkkosivustojen kävijäanalytiikka

MUOKATTU 03.10.2022

Helsingin kaupungin verkkosivustojen kävijäanalytiikka. Verkkosivustoihin kuuluvat mm. kaupungin pääverkkosivusto hel.fi, nuorille suunnatut sisällöt kokoava Nuorten Helsinki-sivusto, verkkolähetyksiä ja tapahtumatallenteita tarjoava Helsinki-kanava ja paikkatietopalvelu kartta.hel.fi. Data ja resurssit -kohdassa on CSV-muotoinen lista kaikista kaupungin sivustoista, joista kävijäanalytiikkaa on saatavilla.

Data sisältää tietoa mm. verkkosivujen kävijämääristä, käyntien määrästä, toimintojen määrästä ja keskimääräisestä sivustolla käytetystä ajasta. Tiedot saadaan verkkoanalytiikan seurantatyökalu Matomosta.

Data on saatavilla kuukausittain kolmena eri tiedostona. Tiedostot on nimetty periaatteella vuosi-kuukausi (YYYY-MM). Tiedosto päivittyy automaattisesti päivittäin klo 02:00. Raportti sisältää kuluvan kuukauden datan edeltävään päivään asti.

Datan saa käyttöönsä etsimällä haluamansa kuukauden tiedoston tästä hakemistosta: https://datastore.hri.fi/index.html?prefix=Helsinki/kanslia/kavijaanalytiikka/

Esimerkiksi tammikuun 2022 datan saa ladattua näistä linkeistä:

https://datastore.hri.fi/Helsinki/kanslia/kavijaanalytiikka/matomo-export-2022-1-devices.json https://datastore.hri.fi/Helsinki/kanslia/kavijaanalytiikka/matomo-export-2022-1-sites.json https://datastore.hri.fi/Helsinki/kanslia/kavijaanalytiikka/matomo-export-2022-1-visits.json

##Datan ominaisuustiedot tiedostoittain

ID_lista_Matomo (muiden tiedostojen id-numeroiden selitykset)

idsite = Verkkosivuston tunnistenumero. Vastaa muiden tiedostojen kenttiä key ja idsite name = Verkkosivuston nimi. Vastaa Sites-tiedoston kenttää label main_url = Verkkosivuston osoite (url) ts_created = Päivämäärä, jolloin sivusto on liitetty Matomo-seurantatyökaluun

Visits (yleiset metriikat)

key = Sivun ID Matomossa nb_uniq_visitors = Yksilöllisten vierailijoiden määrä nb_users = Yksilöllisten aktiivisten käyttäjien määrä (kävijät, joilla on tunnettu käyttäjätunnus/ID). Jos et käytä User ID:tä, tämä mittari asetetaan nollaan nb_visits = Käyntien määrä (30 minuutin toimettomuus lasketaan uutena käyntinä) nb_actions = Toimintojen määrä (sivun katselut, linkit ja lataukset) nb_visits_converted = Tavoitteen (goal) tuottaneiden käyntien määrä bounce_count = Heti poistuneiden käyntien määrä (katseli vain yhtä sivua) sum_visit_length = Kokonaisuudessaan käytetty aika sekunneissa max_actions = Toimintojen enimmäismäärä käynnin aikana bounce_rate = Sivustolta lähteneiden käyntien suhde sivulle saapumisen jälkeen (ks. bounce_count) nb_actions_per_visit = Toimintojen määrä käyntiä kohden avg_time_on_site = Keskimääräinen käytetty aika tietyllä sivulla, sekunneissa

Sites (sivut järjestyksessä eniten vieraillusta vähiten käytyyn)

label = Sivun nimi Matomossa nb_visits = Käyntien määrä (30 minuutin toimettomuus lasketaan uutena käyntinä) nb_actions = Toimintojen määrä (sivun katselut, linkit ja lataukset) nb_pageviews = Sivun katselujen määrä revenue = Tavoitteen (goals) tulosten kokonaistulo visits_evolution = % muutos edellisestä yhtäläisestä aikajaksosta actions_evolution = % muutos edellisestä yhtäläisestä aikajaksosta pageviews_evolution = % muutos edellisestä yhtäläisestä aikajaksosta revenue_evolution = % muutos edellisestä yhtäläisestä aikajaksosta idsite = Sivun Matomo ID main_url = Sivun Matomoon määritelty osoite

Devices (laitetyypeittäin lajitellut metriikat)

label = Laitteen tyyppi (mm. desktop/smartphone /tablet/portable media player/phablet) nb_visits = Käyntien määrä (30 minuutin toimettomuus lasketaan uutena käyntinä) nb_actions = Toimintojen määrä (sivun katselut, linkit ja lataukset) max_actions = Toimintojen enimmäismäärä käynnin aikana sum_visit_length = Kokonaisuudessaan käytetty aika sekunneissa bounce_count = Heti poistuneiden käyntien määrä (katseli vain yhtä sivua) nb_visits_converted = Tavoitteen (goal) tuottaneiden käyntien määrä sum_daily_nb_uniq_visitors = Päivittäisten yksittäisten vierailijoiden summa valitulla aikavälillä. Matomo ei käsittele yksittäisiä kävijöitä koko ajanjakson aikana sum_daily_nb_users = Päivittäisten käyntien määrä summattuna valitulla aikavälillä segment:deviceType==desktop/smartphone/tablet/portable media player/phablet = määrittää mukautetun segmentin, jolla suodatetaan raportit (lajittelee laitteiden mukaan) logo:plugins/Morpheus/icons/dist/devices/desktop/smartphone/tablet/portable media player/phablet.png = Matomossa näkyvä logo ko. laitteelle

Painorajoitusalttius (Tierekisterin tietolaji 309)

MUOKATTU 30.09.2022

Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tiestön alttius kelirikolle inventoidaan toimistotyönä kelirikkotilastojen, tien kuntohavaintojen sekä paikallisen asiantuntemuksen perusteella. Alttius määritellään liittymäväleittäin ja kirjataan tierekisteriin siten, että yhtenäistä luokkaa oleva tieosuuden alku- ja loppupisteenä käytetään aina liittymän osoitetta (tai tien päätepistettä). Tieosuuksia, joilla ei ole painorajoitusuhkaa (Luokka A, koodi = 1) ei viedä tierekisteriin.

Korkeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 263)

MUOKATTU 30.09.2022

Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tierekisteriin viedään kaikki yleisillä teillä olevat alikulkukorkeutta rajoittavat esteet (paitsi sähköjohdot). Korkeusrajoituksen osoitteena käytetään tietolajilla 262 ilmoitetun vastaavan paikan osoitetta. Sallittu alikulkukorkeus määritellään ajosuunnittain. Näin 1-ajorataisilla teillä voi olla 2 eri arvoa, jolloin ilmoitetaan tarkennuksena puoli suhteessa tien mittaussuuntaan. 2-ajorataisilla osuuksilla ilmoitetaan aina vain yksi arvo per ajorata eli puolta ei eritellä (9). Mahdolliset kiertoreitin ominaisuudet ilmoitetaan myös tarvittaessa suunnittain.

Salon kaupungin WMS-palvelu

MUOKATTU 30.09.2022

Salon kaupungin WMS-palvelu on rasterimuotoisen aineiston katselupalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot : Opaskartta, haja-asutusalueen opaskartta, maastokartta, ajantasa-asemakaava, maanalaiset katu- ja liikenneväyläjohdot, vesijohdot, viemärijohdot, kaukolämpöjohdot ja Teijon kansallispuiston aluerajaus. Palvelu perustuu Salon maasto- ja opaskartta-aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Salon kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.


Tarjoa dataa käyttöön

Tuottaako organisaatiosi dataa, joka olisi hyödyllistä tai mielenkiintoista muillekin? Saat kauttamme sekä opastusta että jakelukanavan tietoaineistoillesi.

Käyttösovellukset