Avoindata.fi

Suomen kaikki avoin data yhdestä paikasta.

1941

Tietoaineistoa

Näytä kaikki →

758

Tuottajaa

Näytä kaikki →

73

Käyttösovellusta

Näytä kaikki →

Tietoaineistot

Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi 2018

MUOKATTU 26.09.2021
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi 2018 Tämä aineisto sisältää Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa 2018 (Kontula & Raunio 2018) kootut esiintymistiedot 10 km x 10 km ruudukossa kaikkiaan 152 luontotyypistä. Luontotyyppien punaisessa kirjassa esitellään Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin 2018 tuloksia. Arvioinnissa oli yhteensä mukana noin 400 luontotyyppiä, joista 48 % arvioitiin uhanalaisiksi. Tästä paikkatietoaineistosta puuttuvista luontotyypeistä on koostettu vain yleispiirteisiä painopistekarttoja, jotka löytyvät Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelusta luontotyypeittäin. Aineistossa on luontotyyppien esiintyminen 10 km x 10 km ruudukossa. Aineistossa luontotyyppien esiintymistä on kuvattu viidellä luokalla: 0 = ei esiinny, 1 = esiintyy, 2 = tunturialue erikseen, 3 = varma, 4 = mahdollinen. Aineisto on luontotyyppien pääryhmien mukaan jaettuna kuudessa eri tiedostossa: LuTUItameri (Itämeri), LuTUKalliotKivikot (Kalliot ja kivikot), LuTUMetsat (Metsät), LuTUSisavedetRannat (Sisävedet ja Rannat), LuTUSuot (Suot) ja LuTUTunturit (Tunturit). Tausta Luontotyyppien uhanalaisuus arvioitiin Suomessa toista kertaa. Arvioinnissa siirryttiin käyttämään kansainvälistä IUCN Red List of Ecosystems -menetelmää. Pääasiallisia arviointikriteerejä olivat luontotyypin määrän muutos, abioottisen ja bioottisen laadun muutos sekä harvinaisuus. Lisäksi arvioitiin luontotyyppien tilan nykyistä kehityssuuntaa. Suomen luontotyyppien toinen arviointi toteutettiin vuosina 2016-2018. Uhanalaisuusarviointi tehtiin laajapohjaisissa asiantuntijaryhmissä, joissa oli mukana yli 120 ekologian, hydrobiologian, metsätieteen, geologian, maantieteen ja muiden alojen asiantuntijaa tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja hallinnosta. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja sitä rahoitti ympäristöministeriö. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Suomen_luontotyyppien_uhanalaisuusarviointi_2018.pdf Threat assessments of Finnish habitat types 2018 This data set includes distribution data for 152 habitat types in a 10 km x 10 km grid, originally collected for the threat assessments of Finnish habitat types (Kontula & Raunio 2018, available also in English: Kontula & Raunio 2019). In all, the threat assessment covered ca 400 habitat types, 48% of which were categorized threatened in Finland. The distributions of the habitat types missing from this data are less well known and can be illustrated only on a general level as distribution focus maps (available at LUTU-verkkopalvelun osoite, in Finnish). Occurrence data of habitat types in 10 km x 10 k grid cells is given in five classes: 0 = not occurring, 1 = occurring, 2 = occurring, northern fell area separated, 3 = certainly occurring, 4 = possibly occurring. The data set is divided into six different files according to the main divisions of habitat types: the Baltic Sea (LuTUItameri), rocky habitats (LuTUKalliotKivikot), forests (LuTUMetsat), inland waters and shores (LuTUSisavedetRannat), mires (LuTUSuot) and fell habitats (LuTUTunturit). Background The threat status of Finnish habitat types has been assessed for the second time in 2018. The IUCN Red List of Ecosystems Categories and Criteria was adopted as the assessment method of the second assessment and it replaced the former national method that was used in the first assessment. The primary assessment criteria used were change in habitat type quantity, change in abiotic and biotic quality, and rarity. The current trends for habitat types in terms of their state were also assessed. The threat assessments of habitat types were carried out in 2016–2018. The assessment involved more than 120 experts from various research institutions, universities and agencies. The work was coordinated by the Finnish Environment Institute (SYKE) and funded by the Ministry of the Environment. This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0) http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Suomen_luontotyyppien_uhanalaisuusarviointi_2018.pdf Aineistossa eitetään luontotyyppien esiintyminen 10 km x 10 km ruudukossa. Aineistossa on käytetty EEA:n (European Environment Agency) reference grid -aineistoa paikkatiedon muodostamiseksi.

Turun kaupungin kantakartan kiinteistöt

MUOKATTU 24.09.2021
Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Kiinteistöt. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille kartoille sekä opas- ja teemakartoille. Julkaistu taso: * kanta:Kiinteisto (KuntaGML) Lisätiedot: * [Avoimet paikkatietorajapinnat](https://www.turku.fi/turku-tieto/kartat-ja-paikkatieto/karttapalveluiden-rajapinnat)

Turun kaupungin kantakartan paikannimet

MUOKATTU 24.09.2021
Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Vakiintunut ja käytössä oleva paikannimi. Paikannimet ovat joko luontonimiä, eli maastonimiä tai vesistönimiä, tai kulttuurinimiä, eli asutusnimiä tai muita kulttuurinimiä. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille kartoille sekä opas- ja teemakartoille. Julkaistu taso: * kanta:Paikannimi (KuntaGML) Lisätiedot: * [Avoimet paikkatietorajapinnat](https://www.turku.fi/turku-tieto/kartat-ja-paikkatieto/karttapalveluiden-rajapinnat)

Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi 2018

MUOKATTU 26.09.2021
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi 2018 Tämä aineisto sisältää Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa 2018 (Kontula & Raunio 2018) kootut esiintymistiedot 10 km x 10 km ruudukossa kaikkiaan 152 luontotyypistä. Luontotyyppien punaisessa kirjassa esitellään Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin 2018 tuloksia. Arvioinnissa oli yhteensä mukana noin 400 luontotyyppiä, joista 48 % arvioitiin uhanalaisiksi. Tästä paikkatietoaineistosta puuttuvista luontotyypeistä on koostettu vain yleispiirteisiä painopistekarttoja, jotka löytyvät Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelusta luontotyypeittäin. Aineistossa on luontotyyppien esiintyminen 10 km x 10 km ruudukossa. Aineistossa luontotyyppien esiintymistä on kuvattu viidellä luokalla: 0 = ei esiinny, 1 = esiintyy, 2 = tunturialue erikseen, 3 = varma, 4 = mahdollinen. Aineisto on luontotyyppien pääryhmien mukaan jaettuna kuudessa eri tiedostossa: LuTUItameri (Itämeri), LuTUKalliotKivikot (Kalliot ja kivikot), LuTUMetsat (Metsät), LuTUSisavedetRannat (Sisävedet ja Rannat), LuTUSuot (Suot) ja LuTUTunturit (Tunturit). Tausta Luontotyyppien uhanalaisuus arvioitiin Suomessa toista kertaa. Arvioinnissa siirryttiin käyttämään kansainvälistä IUCN Red List of Ecosystems -menetelmää. Pääasiallisia arviointikriteerejä olivat luontotyypin määrän muutos, abioottisen ja bioottisen laadun muutos sekä harvinaisuus. Lisäksi arvioitiin luontotyyppien tilan nykyistä kehityssuuntaa. Suomen luontotyyppien toinen arviointi toteutettiin vuosina 2016-2018. Uhanalaisuusarviointi tehtiin laajapohjaisissa asiantuntijaryhmissä, joissa oli mukana yli 120 ekologian, hydrobiologian, metsätieteen, geologian, maantieteen ja muiden alojen asiantuntijaa tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja hallinnosta. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja sitä rahoitti ympäristöministeriö. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Suomen_luontotyyppien_uhanalaisuusarviointi_2018.pdf Threat assessments of Finnish habitat types 2018 This data set includes distribution data for 152 habitat types in a 10 km x 10 km grid, originally collected for the threat assessments of Finnish habitat types (Kontula & Raunio 2018, available also in English: Kontula & Raunio 2019). In all, the threat assessment covered ca 400 habitat types, 48% of which were categorized threatened in Finland. The distributions of the habitat types missing from this data are less well known and can be illustrated only on a general level as distribution focus maps (available at LUTU-verkkopalvelun osoite, in Finnish). Occurrence data of habitat types in 10 km x 10 k grid cells is given in five classes: 0 = not occurring, 1 = occurring, 2 = occurring, northern fell area separated, 3 = certainly occurring, 4 = possibly occurring. The data set is divided into six different files according to the main divisions of habitat types: the Baltic Sea (LuTUItameri), rocky habitats (LuTUKalliotKivikot), forests (LuTUMetsat), inland waters and shores (LuTUSisavedetRannat), mires (LuTUSuot) and fell habitats (LuTUTunturit). Background The threat status of Finnish habitat types has been assessed for the second time in 2018. The IUCN Red List of Ecosystems Categories and Criteria was adopted as the assessment method of the second assessment and it replaced the former national method that was used in the first assessment. The primary assessment criteria used were change in habitat type quantity, change in abiotic and biotic quality, and rarity. The current trends for habitat types in terms of their state were also assessed. The threat assessments of habitat types were carried out in 2016–2018. The assessment involved more than 120 experts from various research institutions, universities and agencies. The work was coordinated by the Finnish Environment Institute (SYKE) and funded by the Ministry of the Environment. This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0) http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Suomen_luontotyyppien_uhanalaisuusarviointi_2018.pdf Aineistossa eitetään luontotyyppien esiintyminen 10 km x 10 km ruudukossa. Aineistossa on käytetty EEA:n (European Environment Agency) reference grid -aineistoa paikkatiedon muodostamiseksi.

Turun kaupungin kantakartan paikannimet

MUOKATTU 24.09.2021
Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Vakiintunut ja käytössä oleva paikannimi. Paikannimet ovat joko luontonimiä, eli maastonimiä tai vesistönimiä, tai kulttuurinimiä, eli asutusnimiä tai muita kulttuurinimiä. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille kartoille sekä opas- ja teemakartoille. Julkaistu taso: * kanta:Paikannimi (KuntaGML) Lisätiedot: * [Avoimet paikkatietorajapinnat](https://www.turku.fi/turku-tieto/kartat-ja-paikkatieto/karttapalveluiden-rajapinnat)

Turun kaupungin kantakartan karttalehdet

MUOKATTU 24.09.2021
Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Karttalehti. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille kartoille sekä opas- ja teemakartoille. Julkaistu taso: * kanta:Karttalehti (KuntaGML) Lisätiedot: * [Avoimet paikkatietorajapinnat](https://www.turku.fi/turku-tieto/kartat-ja-paikkatieto/karttapalveluiden-rajapinnat)

Tarjoa dataa käyttöön

Tuottaako organisaatiosi dataa, joka olisi hyödyllistä tai mielenkiintoista muillekin? Saat kauttamme sekä opastusta että jakelukanavan tietoaineistoillesi.

Käyttösovellukset

Clousby — Löydä minkä tahansa kadun lähimmät palvelut

tammikuu 25, 2021

Kun matkustat tai muutat uudelle alueelle, lähimpien palvelujen etsiminen voi olla hankalaa ja hidasta. Clousby-sovelluksella voit hakea osoitteen perusteella lähimmät palvelut nopeasti ja vaivattomasti.

AINEISTO 1 — OSOITTEET Sovellukseen luettiin osoitteet hyödyntämällä aineistoa Suomen rakennusten osoitteista, postinumeroista ja WGS84-koordinaateista. Koska aineisto ei sisältänyt tietoa paikkakunnista, paikkakunnat haettiin postinumeron avulla Googlen Geocoding-rajapinnasta (https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview). Paikkakuntien osalta kehitystyö on vielä kesken.

AINEISTO 2 — PALVELUT Sovelluksen palvelut haettiin avoimesta lähteestä osoitteesta http://download.geofabrik.de/europe/finland.html, joka on OpenStreetMap.org-tietokannasta koostettu poiminta Suomen palveluista.

SUODATUS Molempiin aineistoihin sovellettiin omavalintaista suodatusta. Suodatuksen tavoitteena oli siistiä aineistosta pois tarpeeton data kuten (1) osoitteet, joissa ei ollut katua tai tietä, (2) palveluita, joissa ei ollut nimeä ja (3) palvelut, jotka eivät olleet merkityksellisiä käyttötarkoituksen kannalta.

Aineistoille tehtiin suodatusta kahdessa eri vaiheessa: (1) kun raaka-aineisto tallennettiin tietokantaan ja (2) muokkaamalla tietokantaa. Tämä ratkaisu tuntui luontevalta, koska raaka-aineiston tallentamisessa voitiin hyödyntää ns. "tyhmää" suodatusta, kun taas tietokannan käsittelyssä voitiin hyödyntää tietokannan omia toimintoja.

Alkuperäisessä aineistossa 1 osoitteita oli reilu 3,6 miljoonaa kappaletta, kun Clousby-sovelluksen kannalta hyödyllisiä osoitteita jäi lopulta hieman alle 2 miljoonaa kappaletta. Uniikkeja postinumeroita Clousby-sovelluksesta löytyy 3 147 kappaletta (alkuperäistä määrää ei tarkistettu).

TEKNINEN TOTEUTUS Jokaiselle osoitteelle luotiin uniikki slug-tietokenttä, johon tallennettiin katu, talonumero ja postinumero (esim. "yliopistonkatu-2-20100"). Slug-tietokenttä mahdollisti jokaiselle osoitteelle oman "etusivun", jonne kerättiin tietoa ko. osoitetta lähinnä olevista palveluista (esim. https://clousby.com/fi/kadut/yliopistonkatu-2-20100)

Palvelut haetaan dynaamisesti osoitteiden ja palvelujen koordinaattien perusteella. Yksinkertaisesti sanottuna tietokannalta kysytään seuraavaa: "Hae osoitteen Yliopistonkatu 1 20100 koordinaateilla palvelut enintään 1 000 metrin etäisyydellä palvelut, ja järjestä ne etäisyyden perusteella alkaen lähimmästä". Tämän jälkeen palvelut ryhmitellään sopiviin kategorioihin ja näytetään osoitteen omalla sivulla.

TYÖKALUT

Docker 20.10.2 Docker Compose 1.27.4 Ruby 2.7.2 Ruby on Rails 5.2.4.4 PostgreSQL 11.2 PostGIS 2.5.2