Avoindata.fi

All finsk öppna data på en portal.

1790

Datamängder

Visa alla →

779

Organisationer

Visa alla →

70

Applikationer

Visa alla →

Datamängder

Granskaupphandlingar.fi-tjänstens data

MODIFIERAD 25.01.2021
## Data från Granskaupphandlingar.fi-tjänsten I materialet ingår upphandlingsutgifter från staten och kommunerna. I materialet ingår samtliga inköpsfakturor i anslutning till statens upphandlingar sedan 2016. Undantag utgör Skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, Polisstyrelsen samt försvarsministeriets förvaltningsområde, vilkas upphandling inte ingår i materialet. Helsingfors och Vanda är för tillfället de enda inkluderade kommunerna. Materialet består av uppgifter på inköpsfakturor från upphandlingar av bokföringsenheter som omfattas av statens budgetekonomi. Statens ministerier samt ämbetsverk och inrättningar inom statens olika förvaltningsområden omfattas av budgetekonomin. Dessutom ingår i materialet upphandlingsrelaterade inköpsfakturor från statens inköpscentral Hansel Ab. Helsingfors stads utgifter är inkluderat från och med år 2018 och är uppdaterad månatligen. Vanda stads utgifter är inkluderat från 2016 - 2018 för tillfället. Till tjänsten har plockats sådana inköpsfakturor som har registrerats på statens upphandlingskonton*. Fakturorna har genomgått godkännande- och granskningsrundor, men om i fakturorna senare gjorts rättelser eller om de avlägsnats ut bokföringen, korrigeras uppgiften inte längre i det här materialet. För kommunerna är data plockat från bokföringen och är på motsvarande sätt avgränsat att inkludera bara upphandlingssamhörande utgifter. I det material som publiceras har sammanslagits uppgifter på rubriknivå och konteringsradsnivå. I materialet motsvarar en rad uppgifterna från en konteringsrad, och på en faktura kan finnas flera konteringsrader. Materialet har kompletterats med uppgift om förvaltningsområde. Om det i den ursprungliga fakturan har funnits leverantörens FO-nummer, har det också tagits med i detta material. För att underlätta behandlingen har konton för affärsbokföring grupperats också i olika upphandlingskategorier och vidare i produkt- och tjänstegrupp. ## Svenska översättningar Svenska översättningar av namn till upphandlingsenheter och till kategorier och produkt-/tjänstegrupp är läggat fram i en separat fil. ## Uppgiftsfält i det material som publiceras · **lasku_id** = faktura_id (en specificerande kod som inköpsfakturasystemet gett fakturan) · **hankintayksikko** & **hankintayksikko_tunnus** = Bokföringsenheten (bokforingsenhet) och bokföringsenhetens kod (bokforingsenhet_kod) (för staten samma som i den listning som Statskontoret för) · **ylaorganisaatio** & **ylaorganisaatio_tunnus** = övre organisation och kod för övre organisation (för staten samma som i den listning som Statskontoret för) · **toimittaja_y_tunnus** & **toimittaja_nimi** = Leverantörens FO-nummer och namn (leverantor_fo_nummer & leverantor_namn) · **tili** = Konto och kontonummer · **hankintakategoria** = upphandlingskategori · **tuote_palveluryhma** = produkt- och tjänstegrupp · **tositepvm** = verifikatdatum · **tiliointisumma** = konteringssumma · **sektori** = sektor (staten vs. kommunerna) ## Uppgifter som hemlighålls I statens materialet ingår inte upphandlingar som utifrån lagen fastställts som hemliga. Dessutom har leverantörsuppgifter anonymiserats på basis av offentlighetslagen. Vid anonymiseringen har leverantörens namn och FO-nummer ersatts med termen “Sekretessbelagt”. Leverantörsuppgifterna har anonymiserats också för sådana fakturarader där faktureraren är en privatperson. Anonymisering har också gjorts i det fallet att det inte är möjligt att fastställa, om det är fråga om en firma eller en privatperson. I sådana fall står på namnets plats “ Information om leverantören publiceras inte”. På grund av det tekniska genomförandet av anonymiseringen kan i vissa fall också sådan uppgift blivit anonymiserad, som inte är sekretessbelagd. Materialet har indelats i årliga filer som uppdateras cirka en gång i månaden. Utifrån samma material har genomförts en visualiserad webbplats som kan granskas på adressen Granskaupphandlingar.fi. *Statens upphandlingskonton har listats i Statens upphandlingsverksamhets utvecklingsprojekt (HANKO) i slutrapportens bilaga 7, på sidorna 91–93. ## Ändringslog 9.10.2018 · Data och detta beskrivningsteksten publicerades på svenska 13.11.2018 · Data uppdaterad 29.1.2019 · Första data av 2019 publicerades · Data uppdaterad 15.3.2019 · Data uppdaterad · Korrigerade delar av 2018 och 2019 data som var felaktigt duplicerad (endast en relativt liten andel av data påverkades) 5.4.2019 · Data uppdaterad 25.4.2019 · Data uppdaterad 5.7.2019 · Data uppdaterad 7.10.2019 · Data uppdaterad 14.4.2020 · Data uppdaterad · Änrade namn av publikation för att ta till hänsyn uppdaterad innehåll (Helsingfors och Vanda ny inkluderad) · Raderade engelska och svenska version av datafil och istället översättningar är ny publicerat i en separat fil. 18.6.2020 · Data uppdaterad · Byt över till att använda Avoindata.fi API för filuppladdning · Uppdateringsfrekvensen kommer från och med nu att följa GranskaUpphandlingar.fi (dvs. varje måndag)

craigslist greenville sc

MODIFIERAD 25.01.2021
Greenville, a beautiful city located in South Carolina is one of the most beautiful cities in the world. It is definitely a city to at least visit once in your life for vacations. There are a lot of places one can visit in Greenville, SC in order to enjoy and make the most out of their time in Greenville. According to the National Council for Home safety and security, Greenville is in the top 20 safest cities in South Carolina to live. So, if you are planning to move to a new place for peace and change in life, Greenville in South Carolina is one of your options available.

projectfree tv

MODIFIERAD 25.01.2021
The biggest deal for online movie watchers that are always addicted to watching more than one film every day. Ever since ProjectFreeTV services became popular, millions of viewers from all over the world have glued their eyes on this biggest web portal “project-free-tv-ag” for watching their favorite movies online including dramas, shows, etc. Henceforth, making it impossible for many viewers to get a smooth online video streaming experience due to huge traffic on the website.

craigslist greenville sc

MODIFIERAD 25.01.2021
Greenville, a beautiful city located in South Carolina is one of the most beautiful cities in the world. It is definitely a city to at least visit once in your life for vacations. There are a lot of places one can visit in Greenville, SC in order to enjoy and make the most out of their time in Greenville. According to the National Council for Home safety and security, Greenville is in the top 20 safest cities in South Carolina to live. So, if you are planning to move to a new place for peace and change in life, Greenville in South Carolina is one of your options available.

projectfree tv

MODIFIERAD 25.01.2021
The biggest deal for online movie watchers that are always addicted to watching more than one film every day. Ever since ProjectFreeTV services became popular, millions of viewers from all over the world have glued their eyes on this biggest web portal “project-free-tv-ag” for watching their favorite movies online including dramas, shows, etc. Henceforth, making it impossible for many viewers to get a smooth online video streaming experience due to huge traffic on the website.

remoteconnect

MODIFIERAD 25.01.2021
site makes the gaming experience very smooth on PS4, Nintendo Switch. However, to play on any non-Microsoft device, users must register and log in with a free Microsoft account to play other people on their devices with Microsoft devices.

Dela med dig av öppna data

Producerar din organisation data som kan vara till nytta eller vara av intresse för andra? Vi erbjuder en plattform för att distribuera dina datamängder.