Avoindata.fi

All finsk öppna data på en portal.

1835

Datamängder

Visa alla →

781

Organisationer

Visa alla →

73

Applikationer

Visa alla →

Datamängder

Vattenförsörjningsområde

MODIFIERAD 23.04.2021
HSY huolehtii toiminta-alueellaan talousveden jakelusta ja jätevesiviemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Toiminta-alueella kiinteistön tulee liittyä HSY:n vesihuoltoverkostoon. HSY:n lisäksi vesihuoltopalveluita HSY:n jäsenkuntien alueella tarjoaa vesiosuuskunnat. Nämä vesiosuuskunnat on esitettynä karttatasolla: "Muut vesihuollon toiminta-alueet". Aineistossa myös tiedot Espoon talousveden toiminta-alueesta (sisältää vain talousveden, ei viemäröintiä). **[Aineiston esikatselu ja lataus HSY:n karttapalvelussa.](https://kartta.hsy.fi/?zoomLevel=3&coord=25492964.569400184_6676357.298925784&mapLayers=27+100+rasteri,596+100+Vh_vedenjakel_toiminta_al,590+100+Vh_HSY_toiminta_al,592+100+VH_toiminta_alueen_laajeneminen,594+100+VH_toiminta_alueen_alustava_laajeneminen,598+100+Vh_Muu_vesihuo_toiminta_al&uuid=508752a1-2d1e-4011-a0f7-a96e857fff64&noSavedState=true&showIntro=false)**

Helsingin seudun maanpeiteaineisto

MODIFIERAD 23.04.2021
Seudullinen maanpeiteaineisto on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. ​Maanpeiteaineisto on saatavissa sekä vektori- että rasteriformaatissa. Aineisto on ETRS-GK25-koordinaattijärjestelmässä. Aineistot ja niiden tuotantomenetelmät on kuvattu tarkemmin toimituksen mukana olevassa loppuraportissa. Seudullinen maanpeiteaineisto on tuotettu HSY:n johdolla yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa vuonna 2014 sekä vuonna 2016, jolloin mukana oli edellisten lisäksi myös Kirkkonummen kunta. Aineistoissa paljas maa ja muu vettä läpäisemätön pinta ovat ongelmallisia luokkia suhteessa toisiinsa (ks. menetelmäkuvaukset) ja niitä kannattaa käsitellä yhtenä luokkana. Vektoriaineistot on jaettu maanpeiteryhmittäin omiksi tasoikseen ja rasteriaineistot 2,5 km ruutuihin. Seudullinen maanpeiteaineisto 2016 on tiedostokooltaan erittäin suuri. Kokonaisuutena toimitus on yli 17 Gt. Aineisto on jaettu kunnittain sekä formaateittain zippipaketeiksi. Alle linkitetyistä taulukoista voi tarkistaa kunkin zippipaketin tiedostokoon. Aineistot on tilattavissa osoitteesta sepe@hsy.fi​. Aineistot toimitetaan käyttäjän määrittämältä alueelta ja rajaus voidaan tehdä myös paikkatietomuodossa (mapinfo tab tai shp), mikäli HSY:lle toimitetaan ko. rajaus. Ladattavana olevista indeksikartoista on nähtävillä rasteriaineistojen karttalehtijaot. # 2018 Kirkkonummen osalta vuoden 2018 maanpeiteaineisto koostuu osittain vuoden 2016 aineistosta. [Indeksikartasta](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/2018/SMPA2018_indeksikartta.jpeg) voi tarkistaa aineistolähdejaon. Liitosraja on vektoriaineistoissa toteutettu siten, että vuoden 2018 luokittelutulos on yhdistetty vuoden 2016 aineistoon sulauttamalla saman ryhmän kohteet yli liitosrajan 10 cm toleranssilla siten, että vain vuoden 2018 kohteiden geometriat saivat liikkua. Seudullinen maanpeiteaineiston 2018:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2018; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2018, © Liikennevirasto, Digiroad 2018, © Maaseutuvirasto 2018 **Ohjeet:** - [Menetelmäkuvaus ja laadunvarmennus](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/2018/SMPA2018_loppuraportti.pdf) **Lataa karttalehtijaot:** - [Indeksikartta 2018](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/2018/SMPA2018_indeksikartta.jpeg) (jpg) - [Maanpeiteaineisto ruudukko](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/2018/smpa2018_indeksiruudukko_shp.zip) (shp) - [Maanpeiteaineisto ruudukko](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/2018/smpa2018_indeksiruudukko_tab.zip) (tab) **[Vuoden 2018 aineiston esikatselu ja tiedostolataus HSY:n karttapalvelussa](https://kartta.hsy.fi/?zoomLevel=6&coord=25495997_6672199&mapLayers=400+100+maanpeite_avokalliot_2016,399+100+maanpeite_luokittelematon_2016,398+100+maanpeite_merialue_2016,401+100+maanpeite_muu_avoin_matala_kasvillisuus_2016,396+100+maanpeite_muu_vetta_lapaisematon_pinta_2016,393+100+maanpeite_paljas_maa_2016,392+100+maanpeite_pellot_2016,390+100+maanpeite_puusto_2_10m_2016,391+100+maanpeite_puusto_10_15m_2016,394+100+maanpeite_paallystetty_tie_2016,395+100+maanpeite_paallystamaton_tie_2016,389+100+maanpeite_rakennus_2016,388+100+maanpeite_vesi_2016&markers=2|3|ffde00|25495863_6675953|&uuid=508752a1-2d1e-4011-a0f7-a96e857fff64&showIntro=false)** # 2016 Perustoimituksen lisäksi alueen viherpinta on saatavilla myös versiona, jossa tiestö ja rakennukset eivät sitä leikkaa, eli viherpinta on sellaisena kuin se on tulkittu ilmakuvalta NDVI:n sekä Lidar-aineistojen avulla. Lisäksi eteläisen Espoon alueelta tuotettiin vastaavanlainen maanpeiteaineisto, jonka tuotantoprosessissa hyödynnettiin kuntien ja MML:n Lidar-aineistojen sijasta monikanavalaserkeilaimella (Titan) tuotettua tiheämpää pistepilveä. Tämä aineisto aluerajauksineen on myös saatavilla. Seudullinen maanpeiteaineiston 2016:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2016; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2015, © Liikennevirasto, Digiroad 2016 © Maaseutuvirasto 2016, © HSL 2016 **Ohjeet** - [Menetelmäkuvaus ja laadunvarmennus](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/2016/SMPA2016_loppuraportit.zip) - [Toimituspaketit](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/2016/SMPA2016_toimituspaketit.pdf) **Lataa karttalehtijaot** - [Indeksikartta (jpg)](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/2016/SMPA2016_indeksikartta.jpg) - [Maanpeiteaineisto_index_2016_shp.zip](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/2016/SMPA2016_ruudukko_shp.zip) - [Maanpeiteaineisto_index_2016_tab.zip](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/2016/SMPA2016_ruudukko_tab.zip) **Rajapinnan osoite:** https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, tasot: - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_vesi_2016 - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_rakennus_2016 - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_puusto_yli_20m_2016 - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_puusto_2_10m_2016 - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_puusto_10_15m_2016 - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_puusto_15_20m_2016 - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_pellot_2016 - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_paljas_maa_2016 - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_paallystetty_tie_2016 - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_paallystamaton_tie_2016 - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_muu_vetta_lapaisematon_pinta_2016 - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_muu_avoin_matala_kasvillisuus_2016 - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_merialue_2016 - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_luokittelematon_2016 - asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_avokalliot_2016 Ohje wfs-rajapinnan käyttöön: https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/Ohje_WFS_haku_ulkoverkko.pdf **[Vuoden 2016 aineiston esikatselu ja tiedostolataus HSY:n karttapalvelussa](https://kartta.hsy.fi/?zoomLevel=6&coord=25495997_6672199&mapLayers=253+100+maanpeite_avokalliot_2016,238+100+maanpeite_luokittelematon_2016,239+100+maanpeite_merialue_2016,241+100+maanpeite_muu_avoin_matala_kasvillisuus_2016,242+100+maanpeite_muu_vetta_lapaisematon_pinta_2016,250+100+maanpeite_paljas_maa_2016,245+100+maanpeite_pellot_2016,247+100+maanpeite_puusto_10_15m_2016,248+100+maanpeite_puusto_15_20m_2016,246+100+maanpeite_puusto_2_10m_2016,249+100+maanpeite_puusto_yli_20m_2016,244+100+maanpeite_paallystetty_tie_2016,243+100+maanpeite_paallystamaton_tie_2016,251+100+maanpeite_rakennus_2016,252+100+maanpeite_vesi_2016&markers=2|3|ffde00|25495863_6675953|)** # 2014 Seudullinen maanpeiteaineiston 2014:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2014; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2013, © Liikennevirasto, Digiroad 2013. **Ohjeet** - [Menetelmäkuvaus ja laadunvarmennus](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/2014/HSY_loppuraportti_09102014.pdf) - [Toimituspaketit](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/2014/SMPA2014_toimituspaketit.pdf) - [Aineiston käyttö](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/Lue_minut_indeksi_ja_ruudutus.pdf) **Lataa karttalehtijaot** - [Indeksikartta (jpg)](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/SCD_SMPA_indeksi2.jpg) - [Maanpeiteaineisto_index_2014_shp.zip](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/2014/Maanpeiteaineisto_index_2014_shp.zip) - [Maanpeiteaineisto_index_2014_tab.zip](https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiteaineisto/2014/Maanpeiteaineisto_index_2014_tab.zip) Paljaan maan ja muun vettä läpäisemättömän pinnan hankalan erotuskyvyn vuoksi vuoden 2014 aineiston kohdalla HSY teetti myös toisen ilmakuvatulkinnan samoilla lähtöaineistoilla, mutta eri menetelmällä. Uusintaluokittelussa on ohjatulla luokittelulla kartoitettu ainoastaan paljas maa sekä muu vettä läpäisemätön pinta ja lopputuote menetelmäkuvauksineen julkaistaan myös avoimena datana. Aineiston julkaisuajankohta ei ole vielä varmistunut. Aineisto on kuitenkin saatavilla pyynnöstä jo nyt. Lisätiedustelut: sepe@hsy.fi​​ **Rajapinnan osoite:** https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, tasot: - asuminen_ja_maankaytto:avokalliot - asuminen_ja_maankaytto:matala_kasvillisuus - asuminen_ja_maankaytto:paljas_maa - asuminen_ja_maankaytto:puusto - asuminen_ja_maankaytto:rakennukset - asuminen_ja_maankaytto:tiet - asuminen_ja_maankaytto:vedet - asuminen_ja_maankaytto:vetta_lapaisemattomat_pinnat **[Vuoden 2014 aineiston esikatselu ja tiedostolataus HSY:n karttapalvelussa](https://kartta.hsy.fi/?zoomLevel=6&coord=25495997_6672199&mapLayers=107+100+avokalliot_hsy_tyyli,118+100+matala_kasvillisuus_hsy_tyyli,119+100+vetta_lapaisemattomat_pinnat_hsy_tyyli,120+100+paljas_maa_hsy_tyyli,124+100+puusto_hsy_tyyli,131+100+rakennukset_hsy_tyyli,157+100+tiet_hsy_tyyli,122+100+vedet_hsy_tyyli&markers=2|3|ffde00|25495863_6675953|)**

Esbo och Grankullas guidekarta

MODIFIERAD 23.04.2021
Espoon opaskartta on sijaintitarkkuudeltaan melko yleistetty aineisto, joka on tehty antamaan laaja kokonaiskuva koko kaupungista ja opastamaan ihmiskatsoja tiettyyn osoitteeseen. Optimi käyttömittakaava on 1:20000. Opaskartan yksityiskohtia on karsittu painottaen katuverkon, nimistön ja osoitteiden merkitystä. Kartalla kuvattu kadun leveys ei vastaa kadun leveyttä maastossa. Kartta käsittää myös Kauniaisten alueen. Rajapinnan kautta on saatavilla värillinen opaskartta. HUOM: Aineisto aukeaa esim. QGIS-ohjelmalla, mutta ei MapInfolla. **Rajapintapalvelujen osoitteet:** - [https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx](https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx?request=getCapabilities) **Julkaistut tasot:** - Opaskartta **Lisätietoa ja rajapintakuvaus:** - https://kartat.espoo.fi/Paikkatieto/files/WMS-ja_WFS-rajapintakuvaukset.pdf

Kävelyn ja pyöräilyn välit (Tierekisterin tietolaji 156)

MODIFIERAD 19.04.2021
Tierekisteriin inventoidaan päätien tieosoitteella ne väylät, joiden voidaan katsoa hoitavan kyseisen tieosuuden kävelyn ja pyöräilyn tarpeet. Tietola- jille voi kirjata myös kunnan väyliä joille ei haluta antaa tieosoitetta.

Piennar (Tierekisterin tietolaji 163)

MODIFIERAD 19.04.2021
Pientareella tarkoitetaan ajotien osaa, joka jää ajoradan ja luiskan väliin. Piennar voi olla päällystettyä ja/tai soraa (tukipiennar). Reunaviiva on osa päällystettyä piennarta. Mikäli piennarta ei ole osoitettu ajoratamaalauksin, katsotaan sen alkavan päällysteen reunasta. Sorateillä ja kävelyn ja pyö- räilyn väylillä ei ole piennarta. Piennar puuttuu myös silloin, kun ajorataan liittyy korotettu tai maalauksella erotettu kävelyn ja pyöräilyn väylä. Keski- kaiteellisilla teillä keskelle ei kirjata piennarta. Tieto inventoidaan yhtenäi- sinä jaksoina lähimpään 5 cm pyöristäen. Lyhyitä pientareen leveyden muutoksia tai katkoksia ei huomioida (esim. kaarteet, liittymäalueet, pysä- kit, kaiteet jne).

Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuuri 2025

MODIFIERAD 16.04.2021
Tämän määrittelyn on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi (asettamispäätös OKM/13/040/2019). Viitearkkitehtuurin tarkoitus on kartoittaa ja identifioida tieteellisten laskentaresurssien, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen viitearkkitehtuuri seuraavalle viidelle vuodelle 2021-2025. Tarkoitus on myös edistää palvelujen kehitystä ja laatua sekä ehdottaa linjauksia ja toimenpiteitä, jotka parantavat tietoteknistä yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurityötä.

Dela med dig av öppna data

Producerar din organisation data som kan vara till nytta eller vara av intresse för andra? Vi erbjuder en plattform för att distribuera dina datamängder.