Avoindata.fi

All Finnish open data from one place.

1732

Datasets

Show all →

793

Organisationer

Show all →

61

Applications

Show all →

Datasets

Suomen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) avoimet tiedot CSV-tiedostona

MODIFIERAD 14.08.2020
http://avoindata.prh.fi -sivustolta olevasta avoimesta PRH:n tajoamasta ohjelmointirajapinnasta kerätyt avoimena datana olevat yritysten tiedot CSV-tiedostoon. Moni avoimen datan hyödyntäjä on kokenut rajapinnan vaikeana käyttää ja datoja on pyydetty meiltä tiedostona usean eri hyödyntäjän toimesta. Olemme DVV:ssa poimineet datasta tärkeimmät kentät mukaan tähän tiedostoon ja poistaneet toimintansa lopettaneet yritykset. Tämän datasetin julkaisu on osa ketterää kokeilua, jota parannetaan (iteroidaan) datan hyödyntäjäpalautteen avulla. Tiedosto päivittyy säännöllisesti kerran kuukaudessa ja pidetään ajantasalla. Tällä hetkellä PRH:n rajapinta ei kestä tätä useammin tehtävää päivitystä ja pyrimme kuormittamaan sitä mahdollisimman vähän. Emme toistaiseksi julkaise hakuscriptin koodia avoimena lähdekoodina siitä syystä, että se kuormittaisi jo nyt kuormituksen ylärajoilla olevaa PRH:n rajapintaa lisää, jonka seurauksena esimerkiksi tätä tiedostoa ei pystyttäisi enää julkaisemaan kerran kuukaudessa (käytämme jo lähes kuukauden sen keräämiseen ja päivittämiseen).

SBR taksonomia

MODIFIERAD 14.08.2020
SBR (Standard Business Reporting)-taksonomia on yhtenäinen määritys taloustietojen raportointiin.

DESI

MODIFIERAD 14.08.2020
Yhteenveto DESI vertailusta

Industri- och serviceavfall ( Helsingfors huvudstadsområde + Kyrkslätt)

MODIFIERAD 14.08.2020
Tilasto perustuu yrityksiltä ja yhteisöiltä kerättyihin jätemäärätietoihin. Jätemäärät on ilmoitettu jätejakeittain toimialojen keskiarvoina, kg/henkilötyövuosi. Tilasto löytyy vuosille 2018, 2017, 2016 ja 2015. Tilastoissa huomioitavaa: Tiedot perustuvat yritysten ja yhteisöjen itse arvioimiinsa jätteiden määriin (joista useimmat arviot eivät perustu punnituksiin). Tilastoista on poistettu toimialat, joissa vastanneiden yritysten tai yhteisöjen määrä on alle 4. Hyötykäyttöprosenttiin lasketaan mukaan kaikki materiaali- sekä energiakäyttöön sijoitetut jätteet. Vaarallisia jätteitä ei oteta huomioon hyötykäyttöprosentin laskemisessa. Kierrätysprosenttiin lasketaan mukaan kaikki materiaalihyötykäyttöön sijoitetut jätteet. Vaarallisia jätteitä ei oteta huomioon kierrätysprosentin laskemisessa. Tietoja käytettäessä on viitattava HSY:n jätemäärätilastoihin.

Vanda stads enkät om delaktighet 2020

MODIFIERAD 12.08.2020
Vantaan kaupungin osallisuuskyselyn tarkoituksena oli kartoittaa vantaalaisten osallisuuden kokemusta ja näkemyksiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan. Osallisuutta selvitettiin nyt toista kertaa kaupunkitasoisesti. Kysely lähetettiin 2000 vantaalaiselle. Otannassa painotettiin aikaisemman kokemuksen perusteella alle 60-vuotiaita, mutta muutoin otanta oli satunnainen. Kysely toteutettiin kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely oli auki 11.-28.2.2020. Kyselyyn vastasi 555 vantaalaista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin osallisuustyön seurannassa ja kehittämisessä. Tuloksia käytetään esim. osallisuuden strategiateeman työskentelyssä, viestintäkanavien kehitystyössä ja osallistumismahdollisuuksien suunnittelussa. Kyselyn aiheita olivat osallisuuden kokemus, motivaatio ja mahdollisuudet osallistua, tiedotus- ja vaikuttamiskanavien tuttuus, osallistumisen vaikuttavuus, tyytyväisyys osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin, osallistumis- ja vaikuttamistapojen mieluisuus ja luottamus Vantaan kaupunkiin. Muuttujien selitteet löytyvät Excel-tiedoston toiselta välilehdeltä. Aineistosta on tietosuojasyistä poistettu joitain vastaajien taustatietoja. Lisäksi muutamasta avovastauksesta on poistettu tekstiä epäasiallisen kielenkäytön vuoksi. Tuplavastausten kohdalla (ie. vastaaja jättänyt vastauksen sekä postitse että verkossa) on poistettu verkkovastaus. [Linkki suomenkieliseen kyselylomakkeeseen](http://datastore.hri.fi/Vantaa/hallinto/Vantaan_kaupungin_osallisuuskysely_2020_kyselylomake.pdf) [Linkki ruotsinkieliseen kyselylomakkeeseen / enkät på svenska](http://datastore.hri.fi/Vantaa/hallinto/Vantaan_kaupungin_osallisuuskysely_2020_kyselylomake_sv.pdf)

Mätningarna gällande luftkvalitet samlats i Helsingfors med sensorerna installerade i spårvagnar

MODIFIERAD 26.06.2020
Mätningarna gällande luftkvalitet har samlats i Helsingfors med sensorerna installerade i spårvagnar. Tre av dem har åkt runt Helsingfors i spårvagnar och en har varit hela tiden på Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) supermätningstation, som ligger på Backasgatan. Mätningarna har samlats med Aeromon BH-12 mätningsapparat. Samplarna har tagits med cirka ett sekunds intervall. Sensor apparat id och position ingår i datan. Datan har fördelats till filarna enligt tid av skapande och om sensoren är rörande eller stationär. - sporametri-movingsites-data0219.csv.gz innehåller datan från rörande sensorer under februari 2019 - sporametri-supersite-data0319.csv.gz innehåller datan från sensorna som har legat hela tiden på HRM supermätningstationen under mars 2019

Open your data

Does your organization produce data that could benefit or interest others? We offer guidance and a distribution channel for your datasets.