Avoindata.fi — Alla öppna data i Finland inom en tjänst

Avoindata.fi är ett centralt förvar för Open Data som släpptes av finska enheter. Open Data är digital information som kan användas fritt så länge som den ursprungliga källan krediteras. Förvaret innehåller dataset som publiceras av regeringen, kommunerna, företagen, organisationerna och individerna. Innehållet i varje dataset är deras utgivares ansvar.

I Avoindata.fi kan du söka öppna dataset samt publicera och redigera dina egna dataset.