I Avoindata.fi kan du söka öppna dataset samt publicera och redigera dina egna dataset.