Filter

9 datamängder hittades

  Med dombok avses vanligen häradsrättsprotokoll från 1500-talet till 1800-talets mitt, varefter de i allmänhet kallas för domstols- eller tingsprotokoll. Även protokoll från rådstuvurätten, kämnerrätten och...

  Hela landet
  CSV

  Datamängd innehåller ett register över cirka 6 000 förhörsprotokoll som tillhör i inbördeskrigsarkivet (Vapaussodan arkisto) vid Finlands Riksarkiv. Protokollet finns tillgängligt i Riksarkivet.

  Hela landet
  CSV

  Den materialpublikation som har producerats i Arbetshälsoinstitutets och arbetarskyddsmyndighetens samprojekt är arbetarskyddsinspektionens första publikation av öppen data. Materialet täcker inspektioner från åren...

  Hela landet
  ZIP

  Tilastokeskuksen julkaisuarkisto sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastojulkaisuja, Tilastokeskuksen muita julkaisuja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin suomenkielinen...

  Hela landet
  PDF

  Suomen tilastollinen vuosikirja on laaja tilastojen kokoomateos suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Vuosikirjassa yhdistyvät uusin tilastotieto ja pitkät aikasarjat yhteiskunnan kehityksestä. Julkaisu...

  Hela landet
  XLXS, PDF

  StatFin on maksuton tietokanta, joka sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Tietotarjontaa laajennetaan kaikilla kolmella kielellä. Tietokannan taulukot on järjestetty...

  Hela landet
  XLSX, CSV, JSON, JSON-STAT, PX

  Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) – ordlistan innehåller centrala ord, uttryck och fraser som förekommer i finska lagtexter samt rekommen-dationer till deras motsvarigheter på svenska. Ordlistan ingår i handboken...

  Hela landet
  TBX, XML
  PDF

  Semanttinen Finlex koostuu seuraavista osista: Suomen lainsäädännön ja -käytön avoimen linkitetyn datan palvelu. Datapalvelun hyötykäyttöä esittelevät pilottisovellukset.

  Hela landet

  Tukes-avoindatajulkaisut

  Hela landet
  CSV