Bruksanvisningar

Bruksanvisningar

Vår användarguide ger dig kunskap och vägledning om öppen data och Öppnadata-tjänsten.

Om du vill veta vad öppna data är och hur du kan dra nytta av öppna data rekommenderar vi att du läser avsnitten Öppna data för medborgare samt avsnittet Hitta och använda data som handlar om att använda Öppnadata-tjänsten.

Du hittar svar på de vanligaste frågorna om Öppnadata i våra Vanliga frågor.