Aktuellt

Disqus-kommentarsverktyget kommer att inaktiveras

Disqus-kommentarsverktyget kommer att inaktiveras från tjänsten avoindata.fi fredag den 16 juni. Kommentarsverktyget var på prov och uppfyller inte längre våra dataskyddskrav, vilket är anledningen till att det har beslutats att överge användningen.

Läs mer

Verksamhetsmodellen för datadelning finns nu tillgänglig på svenska och engelska

En uppdaterad version av verksamhetsmodellen för datadelning publicerades på finska i oktober. Versionen var öppen för kommentarer i september. Vi har översatt den senaste versionen till engelska och svenska.

Läs mer

Kategorier