Verksamhetsmodellen för datadelning finns nu tillgänglig på svenska och engelska

I mars 2022 publicerades en verksamhetsmodell för datadelning på opendata.fi. Verksamhetsmodellen beskriver faserna i datadelningen, samt de skyldigheter och rekommendationer som ska beaktas i den. Verksamhetsmodellen utvecklades i Finansministeriets projekt Utnyttja och öppna data.

En uppdaterad version av verksamhetsmodellen för datadelning publicerades på finska i oktober. Versionen var öppen för kommentarer i september. Vi vill tacka för alla kommentarer. Vi tog hänsyn till dem i den slutliga versionen. 

Förbättringar vi gjort:

  • Vi lade till en sammanfattning av verksamhetsmodellen på alla tre språken.
  • I början av kapitel 3–9 finns ett kort exempel på hur etappen skulle kunna genomföras.
  • Nya exempel tillkom t.ex. till kapitel 2 Motivering och organisering samt 8 Stöd till dem som utnyttjar informationen.
  • Små korrigeringar av grammatik och länkar.

Bekanta dig med den finska versionen.

Verksamhetsmodell publicerad på engelska och svenska

Vi har översatt den senaste versionen till engelska och svenska.

Bekanta dig med den engelska versionen.

Bekanta dig med den svenska versionen.

Ge oss feedback och berätta om dina idéer för framtida utveckling

Verksamhetsmodellen utvecklas utifrån den feedback vi får. Om du har något att tillägga till verksamhetsmodellen eller annan feedback, kontakta oss via e-post avoindata@dvv.fi.

Vi kommer att fortsätta utveckla verksamhetsmodellen nästa år.

Följ avoindata.fi på Twitter.

Kategorier