Disqus-kommentarsverktyget kommer att inaktiveras

Disqus-kommentarsverktyget kommer att inaktiveras från tjänsten avoindata.fi fredag den 16 juni. Kommentarsverktyget var på prov och uppfyller inte längre våra dataskyddskrav, vilket är anledningen till att det har beslutats att överge användningen.

För närvarande introducerar vi inte ett nytt liknande verktyg för att ersätta Disqus-kommentarsverktyget, men om du vill kan du ändå föreslå alternativa verktyg för att möjliggöra kommentering av datamängder och gränssnitt i framtiden.

Kategorier