Tilastokeskuksen julkaisuarkisto

Tilastokeskuksen julkaisuarkisto sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastojulkaisuja, Tilastokeskuksen muita julkaisuja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin suomenkielinen tilastojulkaisu on vuonna 1868 julkaistu Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861–1865. Kokoelma karttuu jatkuvasti.

Suomen tilastollinen vuosikirja on arkistossa kokonaisuudessaan vuodesta 1879 nykypäivään.

Suomen viralliseen tilastoon (SVT) ja Suomen tilastolliseen vuosikirjaan on dokumentoitu tilastojen avulla yhteiskuntamme tilaa ja kehitystä nykypäivään asti ja ne ovat osa Suomen kulttuuriperintöä.

Julkaisut arkistossa (julkaisutyyppi, lukumäärä): - Käsikirjat, luokitukset, oppaat [257] - Tilastojulkaisut [17126] - Tilastolliset erityisselvitykset ja tutkimukset [149]

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig tilastokeskus
Den ansvarigas e-post
  1. info@tilastokeskus.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.tilastokeskus.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.doria.fi/handle/10024/67150
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 29.01.2021
Visa ändringslogg
Created on 29.01.2021

Give feedback

comments powered by Disqus