Avoindata.fi

All Finnish open data from one place.

1731

Datasets

Show all →

793

Publishers

Show all →

50

Showcases

Show all →

Datasets

Company register

MODIFIED 06.06.2020
http://avoindata.prh.fi -sivustolta olevasta avoimesta PRH:n tajoamasta ohjelmointirajapinnasta kerätyt avoimena datana olevat yritysten tiedot CSV-tiedostoon. Moni avoimen datan hyödyntäjä on kokenut rajapinnan vaikeana käyttää ja datoja on pyydetty meiltä tiedostona usean eri hyödyntäjän toimesta. Olemme DVV:ssa poimineet datasta tärkeimmät kentät mukaan tähän tiedostoon ja poistaneet toimintansa lopettaneet yritykset. Tämän datasetin julkaisu on osa ketterää kokeilua, jota parannetaan (iteroidaan) datan hyödyntäjäpalautteen avulla. Tiedosto päivittyy säännöllisesti kerran kuukaudessa ja pidetään ajantasalla. Tällä hetkellä PRH:n rajapinta ei kestä tätä useammin tehtävää päivitystä ja pyrimme kuormittamaan sitä mahdollisimman vähän. Emme toistaiseksi julkaise hakuscriptin koodia avoimena lähdekoodina siitä syystä, että se kuormittaisi jo nyt kuormituksen ylärajoilla olevaa PRH:n rajapintaa lisää, jonka seurauksena esimerkiksi tätä tiedostoa ei pystyttäisi enää julkaisemaan kerran kuukaudessa (käytämme jo lähes kuukauden sen keräämiseen ja päivittämiseen).

Tukes-avoindatajulkaisut

MODIFIED 06.06.2020
Tukes-avoindatajulkaisut

Data from the OpenProcurement.fi service

MODIFIED 05.06.2020
## Data from the OpenProcurement.fi service The data consists of the procurement spend of the Finnish Government and Municipalities. The data includes the Finnish central government’s procurement related invoices from the beginning of 2016. The invoices of the Security Intelligence Service, the Border Guard, the National Police Board, and the Ministry of Defence’s administrative branch are not included in the publication. Helsinki and Vantaa are the only municipalities included at the moment. The data consists of the procurement invoices of the accounting units within the Finnish central government’s budget economy. The budget economy is comprised of the state ministries, as well as the agencies and units within the different administrative branches. Additionally, the data includes the procurement invoices of the state’s central purchasing unit, Hansel Ltd. The city of Helsinki's spend is included from the beginning of the year 2018 and is updated monthly. Vantaa's data includes the procurement spend from the years 2016 - 2018 at the moment. In the central government's case, included in the data are invoices that have been recorded in the state’s procurement related accounts. The data is transferred to the service before archiving which means that the invoices have already been reviewed and approved. In case the invoice has been amended in the accounting system after the transfer, the amendments are not present in the data. The data for the municipalities is collected from bookkeeping data and includes similarly those transactions that are classified as procurement spend. In the central government's case, the data is a combination of information from the invoice’s header (e.g., name of buyer, name of supplier, date) and invoice accounting rows (e.g., account, posting amount). Hence, a single row in the data corresponds to the information of a single accounting row of a given invoice. An invoice may consist of multiple accounting rows. If the original invoice included the vendor’s registration number / vat-number, it is included in this data as well. Additionally, to help in analyzing the data, the bookkeeping accounts have been grouped into procurement categories and further into product and service groups. ## English translations The English translations of the names for the procurement units as well as the categories and product/service groups are provided in a separate file. ## Fields in the data: · **lasku_id** = invoice_id (a unique, invoice level identifier from the invoice handling system) · **hankintayksikko** & **hankintayksikko_tunnus** = procurement_unit_id and procurement_unit (the ids for central government units correspond to those in the Finnish State Treasury’s listing) · **ylaorganisaatio** & **ylaorganisaatio_tunnus** = parent_organization_id and parent_organization (the ids for central government units correspond to those in the Finnish State Treasury’s listing) · **toimittaja_y_tunnus** & **toimittaja_nimi** = supplier_business_id and supplier_name · **tili** = account (bookkeeping account) · **hankintakategoria** = procurement_category (a categorization of the spend based on bookkeeping accounts) · **tuote_palveluryhma** = product_service_group (a more detailed categorization of the spend based on bookkeeping accounts) · **tositepvm** = invoice_entry_date · **tiliointisumma** = posting_sum · **sektori** = sector (central government vs. municipalities) ## Confidential content Some state purchases are classified confidential by law. Confidential purchases are not included in the data. Additionally, the supplier information in parts of the material has been anonymized based on the Act on Openness of Government Activities. When anonymized, the values of both the supplier name and the supplier number fields are replaced with “Confidential”. Vendor information is also anonymized when the vendor is a private person. The anonymization is done also, when it not possible to determine whether the vendor is a sole trader or a private person. In these cases, the supplier name and number have been replaced with “Supplier information not public”. Due to technical reasons, it is possible that parts of the data are unnecessarily anonymized. The data is presented in yearly files, beginning from 2016. The current year’s file if updated roughly every month. The visualized portal OpenProcurement.fi is based on the same data. * The state procurement accounts are listed in the final report of the State Procurement Development Project (HANKO) (in Finnish), annex 7, pages 91 -93. ## Change Log 9.10.2018 · Data and this description text made available in English 13.11.2018 · Data updated 29.1.2019 · First data set of 2019 invoices published · Data updated 15.3.2019 · Data updated · Fixed parts of 2018 and 2019 data which were mistakenly duplicated (only a relatively small proportion of data was affected) 5.4.2019 · Data updated 25.4.2019 · Data updated 5.7.2019 · Data updated 7.10.2019 · Data updated 14.4.2020 · Data updated · Changed the name of the data set to reflect the updated content (Helsinki and Vantaa also included) · Deleted the English and Swedish language versions of the data files and instead the translations of procurement unit names and categories are now provided in a separate file

Real-time swimming water temperature in Helsinki

MODIFIED 05.06.2020
UiRaS pilot measures automatically swimming water temperature using sensors, which are located at several swimming places in Helsinki. All data is downloadable in several files: - uiras-all-data.csv contains all measurements from the beginning of 2020. - uiras-meta.json contains metadata of sensors. Coordinates are in GPS/WGS84 coordinate system. - uiras2_v1.json contains the data of last 2 weeks, including sensor metadata.

Oulun kaupungin pyöräilyn baanaverkko

MODIFIED 28.05.2020
Oulun kaupungin baanaverkko eli pyöräilyn korkean laatutason väylät. Tyypillisessä baana-toteutuksessa pyöräväylää levennetään sekä jaetaan kävely ja pyöräilyliikenne omille väylän osilleen. Pyöräilylle tarkoitetulla väylän osalla on omat kaistat eri suuntaiselle liikenteelle. Aineisto sisältää jo toteutetut baana-väylät sekä suunnitteilla olevat uudet linjat ja niiden arvioidut toteutusvuodet.

Oulun kaupungin pyöräilyn pää- ja aluereitit

MODIFIED 28.05.2020
Oulun kaupungin pyöräilyn pää- ja aluereitit. Pääreitit numeroidaan ja merkitään maastoon näkyvästi. Reittien varsille asennetaan karttaopasteita sekä etäisyystauluja.

Open your data

Does your organization produce data that could benefit or interest others? We offer guidance and a distribution channel for your datasets.

Showcases