Avoindata.fi

All Finnish open data from one place.

1835

Datasets

Show all →

781

Publishers

Show all →

73

Showcases

Show all →

Datasets

HSY:n vesihuollon toiminta-alue

MODIFIED 23.04.2021
HSY huolehtii toiminta-alueellaan talousveden jakelusta ja jätevesiviemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Toiminta-alueella kiinteistön tulee liittyä HSY:n vesihuoltoverkostoon. HSY:n lisäksi vesihuoltopalveluita HSY:n jäsenkuntien alueella tarjoaa vesiosuuskunnat. Nämä vesiosuuskunnat on esitettynä karttatasolla: "Muut vesihuollon toiminta-alueet". Aineistossa myös tiedot Espoon talousveden toiminta-alueesta (sisältää vain talousveden, ei viemäröintiä). **[Aineiston esikatselu ja lataus HSY:n karttapalvelussa.](https://kartta.hsy.fi/?zoomLevel=3&coord=25492964.569400184_6676357.298925784&mapLayers=27+100+rasteri,596+100+Vh_vedenjakel_toiminta_al,590+100+Vh_HSY_toiminta_al,592+100+VH_toiminta_alueen_laajeneminen,594+100+VH_toiminta_alueen_alustava_laajeneminen,598+100+Vh_Muu_vesihuo_toiminta_al&uuid=508752a1-2d1e-4011-a0f7-a96e857fff64&noSavedState=true&showIntro=false)**

Metropolitan area land cover

MODIFIED 23.04.2021
This dataset provides data on the Metropolitan area land cover. Please refer to the Finnish metadata for a complete description of this dataset.

Guide Map of Cities of Espoo and Kauniainen

MODIFIED 23.04.2021
The weekly updated colored Guide map is a fairly generalized layer for guiding people to a certain address. Use Scale 1: 20 000. The map also includes the Kauniainen area. The interface has a colored guide map. **API URL:** - [https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx](https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx?request=getCapabilities) **Layers:** - Opaskartta

Kävelyn ja pyöräilyn välit (Tierekisterin tietolaji 156)

MODIFIED 19.04.2021
Tierekisteriin inventoidaan päätien tieosoitteella ne väylät, joiden voidaan katsoa hoitavan kyseisen tieosuuden kävelyn ja pyöräilyn tarpeet. Tietola- jille voi kirjata myös kunnan väyliä joille ei haluta antaa tieosoitetta.

Piennar (Tierekisterin tietolaji 163)

MODIFIED 19.04.2021
Pientareella tarkoitetaan ajotien osaa, joka jää ajoradan ja luiskan väliin. Piennar voi olla päällystettyä ja/tai soraa (tukipiennar). Reunaviiva on osa päällystettyä piennarta. Mikäli piennarta ei ole osoitettu ajoratamaalauksin, katsotaan sen alkavan päällysteen reunasta. Sorateillä ja kävelyn ja pyö- räilyn väylillä ei ole piennarta. Piennar puuttuu myös silloin, kun ajorataan liittyy korotettu tai maalauksella erotettu kävelyn ja pyöräilyn väylä. Keski- kaiteellisilla teillä keskelle ei kirjata piennarta. Tieto inventoidaan yhtenäi- sinä jaksoina lähimpään 5 cm pyöristäen. Lyhyitä pientareen leveyden muutoksia tai katkoksia ei huomioida (esim. kaarteet, liittymäalueet, pysä- kit, kaiteet jne).

Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuuri 2025

MODIFIED 16.04.2021
Tämän määrittelyn on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi (asettamispäätös OKM/13/040/2019). Viitearkkitehtuurin tarkoitus on kartoittaa ja identifioida tieteellisten laskentaresurssien, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen viitearkkitehtuuri seuraavalle viidelle vuodelle 2021-2025. Tarkoitus on myös edistää palvelujen kehitystä ja laatua sekä ehdottaa linjauksia ja toimenpiteitä, jotka parantavat tietoteknistä yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurityötä.

Open your data

Does your organization produce data that could benefit or interest others? We offer guidance and a distribution channel for your datasets.

Showcases

Clousby — Löydä minkä tahansa kadun lähimmät palvelut

January 25, 2021

When you travel or move to a new neighbourhood, finding the nearest services can be difficult and slow. Why not enter the address on Clousby and find the nearest services immediately? DATASET 1 — ADDRESSES Addresses were read from the open dataset about Finnish buildings, addresses, postcodes and WGS84 coordinates. Localities had to be retrieved from Google's Geolocation API (https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview) since the open dataset didn't have it. This part is still Work in Progress. DATASET 2 — SERVICES The services, i.e. points of interest, were read from the open datasource http://download.geofabrik.de/europe/finland.html that is an extract from the OpenStreetMap.org-database. FILTERING Both datasets were filtered to obtain better data for the context. Filtering removed data such as (1) addresses that had no street or avenue, (2) points of interest that had no name, and (3) points of interest that were not meaningful to the application. Filtering was done in two parts: (1) when the raw data was read into the database and (2) modifying the database. This solution felt natural since we could utilize "dummy" filtering on the former and more advanced filtering on the latter. The original dataset 1 included about 3,6 million addresses from which little under 2 million were left into the database. The end product has 3 147 unique postal codes (the original amount was not checked). TECHNICAL IMPLEMENTATION Every address got a unique slug field that includes street/avenue, housenumber, and a postal code (e.g. "yliopistonkatu-2-20100"). This slug field allowed creating a unique "homepage" for each address. The homepage includes the services that are near the given street (e.g. https://clousby.com/en/streets/yliopistonkatu-2-20100). The services are constructed dynamically based on the coordinates of the addresses and the services. Simply said, the database is asked the following: "Give the services that are within 1000 meters of the coordinates of Yliopistonkatu 1 20100, and order them by distance, starting from the nearest". The result is then categorized by amenities, and shown on the address' homepage. TOOLING - Docker 20.10.2 - Docker Compose 1.27.4 - Ruby 2.7.2 - Ruby on Rails 5.2.4.4 - PostgreSQL 11.2 - PostGIS 2.5.2