Avoindata.fi

All Finnish open data from one place.

1733

Datasets

Show all →

793

Publishers

Show all →

61

Showcases

Show all →

Datasets

Data from the OpenProcurement.fi service

MODIFIED 12.08.2020
## Data from the OpenProcurement.fi service The data consists of the procurement spend of the Finnish Government and Municipalities. The data includes the Finnish central government’s procurement related invoices from the beginning of 2016. The invoices of the Security Intelligence Service, the Border Guard, the National Police Board, and the Ministry of Defence’s administrative branch are not included in the publication. Helsinki and Vantaa are the only municipalities included at the moment. The data consists of the procurement invoices of the accounting units within the Finnish central government’s budget economy. The budget economy is comprised of the state ministries, as well as the agencies and units within the different administrative branches. Additionally, the data includes the procurement invoices of the state’s central purchasing unit, Hansel Ltd. The city of Helsinki's spend is included from the beginning of the year 2018 and is updated monthly. Vantaa's data includes the procurement spend from the years 2016 - 2018 at the moment. In the central government's case, included in the data are invoices that have been recorded in the state’s procurement related accounts. The data is transferred to the service before archiving which means that the invoices have already been reviewed and approved. In case the invoice has been amended in the accounting system after the transfer, the amendments are not present in the data. The data for the municipalities is collected from bookkeeping data and includes similarly those transactions that are classified as procurement spend. In the central government's case, the data is a combination of information from the invoice’s header (e.g., name of buyer, name of supplier, date) and invoice accounting rows (e.g., account, posting amount). Hence, a single row in the data corresponds to the information of a single accounting row of a given invoice. An invoice may consist of multiple accounting rows. If the original invoice included the vendor’s registration number / vat-number, it is included in this data as well. Additionally, to help in analyzing the data, the bookkeeping accounts have been grouped into procurement categories and further into product and service groups. ## English translations The English translations of the names for the procurement units as well as the categories and product/service groups are provided in a separate file. ## Fields in the data: · **lasku_id** = invoice_id (a unique, invoice level identifier from the invoice handling system) · **hankintayksikko** & **hankintayksikko_tunnus** = procurement_unit_id and procurement_unit (the ids for central government units correspond to those in the Finnish State Treasury’s listing) · **ylaorganisaatio** & **ylaorganisaatio_tunnus** = parent_organization_id and parent_organization (the ids for central government units correspond to those in the Finnish State Treasury’s listing) · **toimittaja_y_tunnus** & **toimittaja_nimi** = supplier_business_id and supplier_name · **tili** = account (bookkeeping account) · **hankintakategoria** = procurement_category (a categorization of the spend based on bookkeeping accounts) · **tuote_palveluryhma** = product_service_group (a more detailed categorization of the spend based on bookkeeping accounts) · **tositepvm** = invoice_entry_date · **tiliointisumma** = posting_sum · **sektori** = sector (central government vs. municipalities) ## Confidential content Some state purchases are classified confidential by law. Confidential purchases are not included in the data. Additionally, the supplier information in parts of the material has been anonymized based on the Act on Openness of Government Activities. When anonymized, the values of both the supplier name and the supplier number fields are replaced with “Confidential”. Vendor information is also anonymized when the vendor is a private person. The anonymization is done also, when it not possible to determine whether the vendor is a sole trader or a private person. In these cases, the supplier name and number have been replaced with “Supplier information not public”. Due to technical reasons, it is possible that parts of the data are unnecessarily anonymized. The data is presented in yearly files, beginning from 2016. The current year’s file if updated roughly every month. The visualized portal OpenProcurement.fi is based on the same data. * The state procurement accounts are listed in the final report of the State Procurement Development Project (HANKO) (in Finnish), annex 7, pages 91 -93. ## Change Log 9.10.2018 · Data and this description text made available in English 13.11.2018 · Data updated 29.1.2019 · First data set of 2019 invoices published · Data updated 15.3.2019 · Data updated · Fixed parts of 2018 and 2019 data which were mistakenly duplicated (only a relatively small proportion of data was affected) 5.4.2019 · Data updated 25.4.2019 · Data updated 5.7.2019 · Data updated 7.10.2019 · Data updated 14.4.2020 · Data updated · Changed the name of the data set to reflect the updated content (Helsinki and Vantaa also included) · Deleted the English and Swedish language versions of the data files and instead the translations of procurement unit names and categories are now provided in a separate file 18.6.2020 · Data updated · Switched to using the Avoindata.fi API for file upload · Update frequency will from now on follow that of OpenProcurement.fi (i.e. on every Monday)

Kuopion kaupungin palveluseteleiden käyttö

MODIFIED 12.08.2020
Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjauksen myöntämillä palveluseteleillä ostettujen palvelutuottajien nimet ja summat.

Company register

MODIFIED 12.08.2020
http://avoindata.prh.fi -sivustolta olevasta avoimesta PRH:n tajoamasta ohjelmointirajapinnasta kerätyt avoimena datana olevat yritysten tiedot CSV-tiedostoon. Moni avoimen datan hyödyntäjä on kokenut rajapinnan vaikeana käyttää ja datoja on pyydetty meiltä tiedostona usean eri hyödyntäjän toimesta. Olemme DVV:ssa poimineet datasta tärkeimmät kentät mukaan tähän tiedostoon ja poistaneet toimintansa lopettaneet yritykset. Tämän datasetin julkaisu on osa ketterää kokeilua, jota parannetaan (iteroidaan) datan hyödyntäjäpalautteen avulla. Tiedosto päivittyy säännöllisesti kerran kuukaudessa ja pidetään ajantasalla. Tällä hetkellä PRH:n rajapinta ei kestä tätä useammin tehtävää päivitystä ja pyrimme kuormittamaan sitä mahdollisimman vähän. Emme toistaiseksi julkaise hakuscriptin koodia avoimena lähdekoodina siitä syystä, että se kuormittaisi jo nyt kuormituksen ylärajoilla olevaa PRH:n rajapintaa lisää, jonka seurauksena esimerkiksi tätä tiedostoa ei pystyttäisi enää julkaisemaan kerran kuukaudessa (käytämme jo lähes kuukauden sen keräämiseen ja päivittämiseen).

Survey on participation in the City of Vantaa 2020

MODIFIED 12.08.2020
Vantaan kaupungin osallisuuskyselyn tarkoituksena oli kartoittaa vantaalaisten osallisuuden kokemusta ja näkemyksiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan. Osallisuutta selvitettiin nyt toista kertaa kaupunkitasoisesti. Kysely lähetettiin 2000 vantaalaiselle. Otannassa painotettiin aikaisemman kokemuksen perusteella alle 60-vuotiaita, mutta muutoin otanta oli satunnainen. Kysely toteutettiin kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely oli auki 11.-28.2.2020. Kyselyyn vastasi 555 vantaalaista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin osallisuustyön seurannassa ja kehittämisessä. Tuloksia käytetään esim. osallisuuden strategiateeman työskentelyssä, viestintäkanavien kehitystyössä ja osallistumismahdollisuuksien suunnittelussa. Kyselyn aiheita olivat osallisuuden kokemus, motivaatio ja mahdollisuudet osallistua, tiedotus- ja vaikuttamiskanavien tuttuus, osallistumisen vaikuttavuus, tyytyväisyys osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin, osallistumis- ja vaikuttamistapojen mieluisuus ja luottamus Vantaan kaupunkiin. Muuttujien selitteet löytyvät Excel-tiedoston toiselta välilehdeltä. Aineistosta on tietosuojasyistä poistettu joitain vastaajien taustatietoja. Lisäksi muutamasta avovastauksesta on poistettu tekstiä epäasiallisen kielenkäytön vuoksi. Tuplavastausten kohdalla (ie. vastaaja jättänyt vastauksen sekä postitse että verkossa) on poistettu verkkovastaus. [Linkki suomenkieliseen kyselylomakkeeseen](http://datastore.hri.fi/Vantaa/hallinto/Vantaan_kaupungin_osallisuuskysely_2020_kyselylomake.pdf) [Linkki ruotsinkieliseen kyselylomakkeeseen / enkät på svenska](http://datastore.hri.fi/Vantaa/hallinto/Vantaan_kaupungin_osallisuuskysely_2020_kyselylomake_sv.pdf)

Air quality measurements which are collected using devices installed on trams from Helsinki

MODIFIED 26.06.2020
Air quality measurements which are collected using devices installed on trams from Helsinki. Three sensor sets have been moving on the streets of Helsinki, while one has been constantly at Helsinki Environmental Services (HSY) measuring station located at Mäkelänkatu. Measurements have been collected using Aeromon BH-12 measurement devices. The sampling rate of measurements is about one second. Sensor set id and location are included in the measurements. Data has been divided in files using the creation month and the knowledge whether the sensor sets have been moving or being at HSY supersite. - sporametri-movingsites-data0219.csv.gz consists of data collected with moving sensor sets in February 2019 - sporametri-supersite-data0319.csv.gz consists of data collected with sensor set located at HSY supersite in March 2019

The Digital Economy and Society Index (DESI) summary

MODIFIED 12.08.2020
Yhteenveto DESI vertailusta

Open your data

Does your organization produce data that could benefit or interest others? We offer guidance and a distribution channel for your datasets.

Showcases