Producenter

Producenter

Jag skapande en ny organisation, men den visas inte i tjänsten. Vad ska jag göra?

Din organisation väntar på godkännande från administrationen. Du får ett meddelande när din organisation har godkänts och du kan lägga till datamängder.

Om du inte har fått ett bekräftande e-postmeddelande om att du skapat organisationen, eller om din organisation inte visas i tjänsten även om den godkänts, ska du kontakta tjänstens administratörer.

Jag ansökte om att bli administratör för organisationen med e-postadressen kattälskare@hotmail.com. Varför har min begäran inte accepterats?

Använd din arbetsrelaterade e-postadress varje gång du ansöker om att bli medlem i din arbetsplatsorganisation. På så sätt kan administratörerna vara säkra på att du verkligen är medlem i organisationen.

Det kan ta ett tag att behandla ansökan. Administratörerna för varje organisation ansvarar för att behandla medlemsansökningar. Om organisationen inte har en administratör, eller om administratören inte behandlar ansökan inom rimlig tid, kan serviceunderhåll behandla ansökan. Så kontakta administratören av organisationen först om du vet vem hen är.

Om din ansökan inte har behandlats tillräckligt snabbt, eller om den är brådskande, kan du kontakta tjänstens administratörer via kontaktformuläret.

Om din ansökan avslogs och du inte vet varför, kontakta tjänstens administratörer.

Person X har bytt arbetsplats, vad ska jag göra?

Om personen varit medlem i producentorganisationen kan du radera hans eller hennes medlemskap på fliken Medlemmar på organisationens sida. Du ska vara administratör för organisationen för att kunna hantera organisationsmedlemmarnas rättigheter och ta bort medlemmar. Om personen som bytt arbetsplats är den enda administratören i din organisation, ska du kontakta administratörerna för tjänsten och förklara situationen så att vi kan hjälpa dig.

Kom även ihåg att kontrollera att personen i fråga inte är administratör för någon datamängd. I tilläggsuppgifterna för en datamängd finns administratörens kontaktuppgifter. Personen behöver inte ha ett användarkonto i Öppnadata för detta. Uppdatera också datamängdernas administratörer.

Hurdan statistik kan jag få om min egen organisation?

Det har fastställts en regional täckning för min organisation. Vad innebär det?

Den regionala räckningen bestämmer hur stort område de data som producenten publicerar omfattar.

Det finns tre kategorier av regional täckning: hela landet, landskap, kommuner. Om de data som din organisation publicerar inte kan klassificeras enligt regional täckning, kan du välja en producenttyp för din organisation: statsförvaltning, offentlig service, läroanstalt/forskningsinstitut företag, sammanslutning/stiftelse, privatperson.

Du kan ändra den regionala täckningen på din organisations sida genom att välja Redigera och redigera Regional täckning/Producenttyp. Du bör har administratörsrättigheter för din organisation för att kunna redigera dess uppgifter.