Öppnadata-tjänsten

Öppnadata-tjänsten

Vad är öppna data?

Öppna data är maskinläsbar information i digital form med öppen licens. Tack vare licensen kan öppna data användas fritt av alla i valfritt syfte. Öppna data kan vara till exempel demografiska uppgifter, kartuppgifter eller till och med platsinformation om bussar i realtid. Du kan bläddra bland datamängderna som finns i tjänsten här.

Varför ska jag använda Öppnadata-tjänsten? Varför skulle jag inte bara skapa min egen öppna data portal?

Att använda en färdig portal sparar kostnader, så pengarna kan till exempel riktas till att öppna data, utveckla kvaliteten på öppna data och aktivera utvecklargemenskapen istället för att utveckla portalen. Tanken med Öppnadata-tjänsten är att erbjuda en sådan tjänst kostnadsfritt till alla ministerium, kommuner, föreningar, företag och privatpersoner.

Data som publiceras i Öppnadata-tjänsten får också internationell synlighet, eftersom alla data i tjänsten också överförs till den europeiska dataportalen.

Har Finlands öppna data internationell synlighet?

Europeiska dataportalen genomsöker alla data från Öppnadata, det vill säga Finland och Öppnadata får därigenom internationell synlighet. Dessutom jämförs Öppnadata med andra länders portaler för öppna data i flera olika jämförelser varje år, och vi har klarat oss bra i dessa jämförelser.

Hur utvecklas tjänsten Öppnadata?

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar tjänsten med tanke på användarna enligt den övergripande agila metoden.

Vi strävar alltid efter att utveckla tjänsten i nära samarbete med användarna. Innan vi genomför nya funktioner eller förbättringar reflekterar vi alltid över vilka fördelar användaren får och vilka av de planerade förbättringarna skulle gynna användaren mest.

Vi uppdaterar nya egenskaper och förbättringar i tjänsten Öppnadata genast det är möjligt. Med andra ord utvecklas tjänsten faktiskt kontinuerligt.

Håll dig ajour med utvecklingen av tjänsten genom att följa oss på Twitter @avoindata.fi

Vem producerar tjänsten?

Öppnadata är en tjänst som produceras och uppdateras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Vem producerar data i tjänsten?

Vem som helst kan ladda upp datamängder med öppna data i tjänsten. Största delen av datamängderna som finns i tjänsten har producerats av ämbetsverk, kommuner och andra organisationer inom den offentliga förvaltningen. Även olika företag, sammanslutningar samt privatpersoner kan producera öppna data och dela dem i tjänsten Öppnadata. Du kan bläddra bland organisationer som producerar data i tjänsten här.

Vem ansvarar för innehållet i tjänsten?

De som producerar data i tjänsten ansvarar för datamängderna, uppdateringen av dem och deras riktighet.

Öppnadata är en tjänst som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De som uppdaterar tjänsten ser bland annat till att radera osakligt innehåll, uppdatera bruksanvisningen och webbplatsens funktioner. Du kan ge respons om tjänsten på ett kontaktformulär.