10. Avslutande av informationsdelning

Denna fas kan till exempel genomföras så här

Den person inom organisationen som främjar informationsdelning tillsammans med IT-avdelningen

  • avslutar vid behov uppdateringen av delade data och 
  • gör vid behov data otillgängliga.

Den person inom organisationen som ansvarar för datadelning tillsammans med kommunikationsenheten

  • informerar i god tid om att delningen av data avslutas.

Avslutande av informationsdelning

I det här avsnittet beskrivs hur man bör genomföra avslutandet av livscykeln för en öppnad datamängd och eventuellt radera datamängden. 

Utgångspunkten för öppna data är att datamängder som har publicerats som öppna data finns tillgängliga på det offentliga nätet så länge som möjligt - även om uppdateringen av den öppnade datamängden upphör är avsikten inte att ta bort den från delning, om det inte finns särskilda skäl för det.

Historiska informationsmaterial och långa tidsserier har ett eget viktigt värde. I en del applikationer är det till exempel viktigt att det finns tillgång till historiska data och långa tidsserier. Om man till exempel med hjälp av öppna data vill undersöka företag i Finland i början av 1990-talet eller göra en applikation för hur antalet företag har utvecklats under de senaste 30 åren, är det viktigt att data är tillgängliga. Visualisering där man vill visa fotografier av Helsingfors från de senaste 100 åren är inte möjlig om data inte finns att tillgå eller om data skulle ha raderats.

När lönar det sig att sluta dela information?

  • Om man hittar ett fel i data som kräver att informationen raderas.
  • Om informationen är föråldrad och inte längre har historiskt värde.
  • Om en ny version av informationen har publicerats kan den gamla versionen tas bort från delningen.
    • Det lönar sig dock att hålla föråldrad information tillgänglig så länge den fortfarande utnyttjas.

Avslutande av uppdatering av öppnade datamängder

Om man i något skedde håller på att avsluta uppdateringen av en öppnad datamängd, eller om uppdateringen redan har upphört, är det bra att i datamängdens metadata beskriva varför och när uppdateringen har upphört. Dessutom lönar det sig att fortfarande lämna datamängden öppet tillgänglig, om det är möjligt.

Uppdateringen av vissa öppnade datamängder har upphört i tjänsten Helsinki Region Infoshare. Information om dessa ges på samma sätt som om betydande uppdateringar. Dessutom förbereder man sig på att motivera avslutandet av uppdateringen för eventuella frågor från användarna. I huvudstadsregionens modell för livscykelhantering av öppna data (på finska)  beskrivs ansvarsfördelningen vid avslutandet av livscykeln för öppna data.

Exempel på informationsmaterial som inte längre uppdateras.

Att beakta vid radering av datamängder

Det är viktigt att den som förvaltar data beaktar att även om delningen av datamängden upphör och datamängden avlägsnas från det offentliga nätet, har den aktör som laddat ner datamängden rätt att fortsätta att utnyttja den i enlighet med användningstillståndet för datamängden, dvs. licensen. Största delen av den offentliga förvaltningens datamängder har publicerats med licensen CC BY 4.0, CC Namn 4.0 eller CC0-licens.

Att beakta vid nedkörning av gränssnitt

Det är viktigt att noggrant överväga en nedkörning av gränssnittet och nedkörningens nödvändighet. Till exempel kan gränssnittet utnyttjas i andra tjänster, och då deras funktionalitet beroende av hur gränssnittet fungerar. Information som delas via gränssnittet kan också vara historiskt betydande. I sådana fall lönar det sig att överväga att dela informationen i något annat format om man vill genomföra en nedkörning av gränssnittet.

Information om nedkörning av gränssnittet ska ges i god tid innan nedkörningen genomförs tekniskt. Kommunikationen ska omfatta exakta uppgifter om tidpunkten för nedkörningen och nå användarna av gränssnittet. Dessutom bör användarna av gränssnittet informeras när nedkörningen är klar.