Datamängder

Filter
espoo

217 datamängder hittades

  Helsingissä on toiminut kaupunkipyöräjärjestelmä vuodesta 2016 alkaen. Järjestelmä tarjoaa avoimen rajapinnan, josta voi hakea reaaliaikaisen vapaiden pyörien määrän kullakin telineellä. Olen kerännyt tätä dataa...

  Privatperson
  CSV

  Stadscykelstationernas Origin-Destination (OD) data innehåller samtliga stadscykelresor i Helsingfors och Esbo. Datan innehåller information om enskilda resors start- och slutstationer, start- och sluttider, längder...

  Kommuner
  CSV

  HSL Bluetooth-majakka API:sta voi hakea listan HSL-alueen pysäkeille ja ajoneuvoihin asennetuista Bluetooth-majakoista. Bluetooth-majakoiden tietoja voi yhdistää Reittioppaan rajapinnan ja reaaliaikarajapintojen...

  Kommuner
  JSON

  Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakasmäärät, suoritteet ja kustannukset täysi-ikäisen väestön osalta Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa vuodesta 2016 alkaen. Aineisto sisältää tietoja kuuden suurimman...

  Kommuner
  XLSX

  I materialet presenteras det extra nätverkstrycket (m) i HRM:s vattendistributionsnät, dvs. skillnaden mellan trycket och det tryck som fastigheten behöver per fastighet. Ju högre värde, desto mer överstiger...

  Kommuner
  WFS
  SHP
  WMS

  Espoon kantakartassa, joka on samaa aineistoa, jota käytetään myös 3D-nykytilakaupunkimallissa, on esitettynä kaikki suunnittelulle ja rakentamiselle tärkeät elementit, kuten mm. rakennukset, liikenneväylät,...

  Kommuner
  WMS

  HSL OpenMaaS on kaikille avoin myyntirajapinta Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) mobiililippujen hankkimisen. Tavoitteena on, että kaikki HSL:n mobiililipputuotteet olisivat saatavilla tämän API:n kautta....

  Kommuner
  JSON

  Espoon 3D-kaupunkitietomalli kattaa kaikki CityGML-standardin sisältämät ja siinä kuvatut kohdetyypit lukuun ottamatta ns. taitorakenteisia siltoja ja tunneleita. Espoon 3D-kaupunkitietomalli on kattava ja...

  Kommuner
  WFS

  Helsingin seudun kuntien keräämät ja Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) yhtenäistämät pyöräliikenteen laskentapisteiden laskentatiedot vuosilta 2013-2018. Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

  Kommuner
  SHP
  KML
  CSV
  GEOJSON
  GEOSERVICE

  Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräasemat. Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

  Kommuner
  SHP
  KML
  CSV
  GEOJSON
  GEOSERVICE

  Espoon kaupunginkirjaston jokaisen toimipisteen kävijämäärät vuodesta 2009 alkaen.

  Kommuner
  XLSX

  Syftet med den årliga statistiken över avfallshanteringen i huvudstadsregionen är att presentera väsentlig statistik som beskriver volymen av den operativa verksamheten inom avfallshanteringen. Dessa är bland annat...

  Kommuner
  XLSX

  Dataset innehåller summerad information om den nuvarande stadsplanen för huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) i kvadratmeter (SeutuRAMAVA per kvarter). Uppgifterna omfattar regionala geometrier som...

  Kommuner
  SHP
  XLSX
  WMS
  TAB
  WFS
  KML

  Ortofoton från huvudstadsregionen åren 2015, 2017, 2019 och 2021. Ortofotona fotograferas med en terrängupplösning på 20 eller 25 cm/pix under sommaren och materialens regionala täckning varierar något från år till...

  Kommuner
  WMS
  WMTS

  Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2016–2019 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta. HRM har samlat in...

  Kommuner
  WFS
  SHP
  TAB

  Bostäderna som påbörjades och färdigställdes 2016-2019 är material som innehåller geodata i punktformat, som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo,...

  Kommuner
  WFS
  SHP
  TAB

  Kartmaterial som berättar om den beräknade mängden solenergi på byggnadernas tak i huvudstadsregionen. Med hjälp av städernas punktmolnsdata är solstrålningen modellerad på tak i pixlar på 50 cm (kWh/m2/år) ....

  Kommuner
  WMS

  I materialet ser man i vilka områden det årliga gränsvärdet (40 μg/m3) för kvävedioxid har överskridt eller har riskerat att överskrida. I 2022 uppskattades att det årliga gränsvärdet inte överskrids eller riskerar...

  Kommuner
  WFS
  SHP
  WMS

  Espoon asuntotuotanto talo- ja huoneistotyypin mukaan alueittain vuodesta 2005 alkaen. Aineisto sisältää tietoja valmistuneista asunnoista Espoossa. Vuosien 1997-2014 tiedot löytyvät aineistosta Espoo: Asuntotuotanto...

  Kommuner
  PXWEB

  Espoon kaupungin resurssienvarausrajapinta (Respa API) on resurssien kuvaamiseen sekä niiden varaamiseen soveltuva rajapinta, jota voidaan hyödyntää varauspalvelun rakentamiseen. Respa-rajapintaa hyödynnetään...

  Kommuner
  JSON
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).