Klimatindikatorer i huvudstadsregionen

I klimatindikatorerna har vi sammanställt cirka 40 nyckeltal, som ger en omfattande överblick över utvecklingen av huvudstadsregionens verksamhetsmiljö samt klimatutsläppen och energiförbrukningen inom olika sektorer. Klimatindikatorerna sammanställdes för första gången år 2011 och uppdateras vartannat år. Uppgifterna finns tillgängliga som tidsserier främst från och med 1990.

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmastoindikaattorit/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 24.06.2021
Visa ändringslogg
Created on 24.06.2021

Give feedback

comments powered by Disqus