Datamängder

Filter
espoo avfallshantering

7 datamängder hittades

  Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) samlar in farligt avfall i Esbo, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda. Materialet innehåller insamlingsplatser för farligt avfall. Farligt avfall från hushållen tas emot på alla...

  Kommuner
  SHP
  XLSX
  TAB
  WMS
  WFS

  Varje år cirkulerar Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) insamlingsbilar i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt. Materialet innehåller bilarnas tidtabeller och insamlingsplatser. Man kan föra tre...

  Kommuner
  SHP
  WMS
  WFS
  XLSX

  Statistiken bygger på uppgifter om avfallsmängd som samlats in från företag och enheter. Avfallsmängder rapporteras per avfallsfraktion som branschgenomsnitt, kg/personår. Statistiken finns från 2015-2021. Att notera...

  Kommuner
  XLSX

  Syftet med den årliga statistiken över avfallshanteringen i huvudstadsregionen är att presentera väsentlig statistik som beskriver volymen av den operativa verksamheten inom avfallshanteringen. Dessa är bland annat...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet omfattar resultaten av undersökningen av blandavfall av hushållens sammansättning i huvudstadsregionen. Resultaten presenteras i genomsnitt och per fastighetsgrupp i både procenttal och kg/invånare/år....

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om huvudstadsregionens och separat huvudstadsregionens städers användningsbaserade växthusgasutsläpp per sektor (fjärrvärme, oljeuppvärmning, elvärme, konsumentelektricitet, trafik,...

  Kommuner
  XLSX

  Fråga nr 11 i den kundenkät som HRM årligen beställt: "Vilket av följande avfall sorterar du själv och hur regelbundet?" svaren år 2007-2017. Med enkäten undersöks invånarnas aktivitet i avfallsfrågor i...

  Kommuner
  XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).