HRM:s cirkulerande insamlingsbilar

Varje år cirkulerar Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) insamlingsbilar i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt. Materialet innehåller bilarnas tidtabeller och insamlingsplatser.

Man kan föra tre olika avfallsslag till insamlingsbilarna: farligt avfall från hemmet (ej tryckimpregnerat virke, sprängämnen eller asbest), elapparater och metallskrot. Avfallet tas emot gratis. Mer detaljerade återvinningsanvisningar finns på HRM:s hemsida.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/keraysautot
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 13.09.2022
Visa ändringslogg
Created on 16.09.2020

Give feedback

comments powered by Disqus