Insamlingsbilarna 2020


Våra insamlingsbilar cirkulerar varje vår (/hösten) i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt. Bilarna tar emot tre typer av avfall gratis från hushåll: farligt avfall från hemmen, elektriska apparater och metallskrot. Vi skickar avfallet för korrekt hantering.

(Data innebär information om tidtabell och platserna)

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=82
  2. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/keraysautot/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Den ansvarigas e-post avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
comments powered by Disqus