1 datamängd hittades

Datamängd: Open Data Filformat: json

  • PRS Öppna data

    Öppna data som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat. Vårt gränssnitt för öppna data tillhandahåller kungörelseuppgifter om registreringar gjorda vid handelsregistret . Via vårt gränssnitt för öppna data...

    Hela landet
    JSON