Namn:
 
URL:
patentti-ja-rekisterihallitus
Beskrivning:
 
Startsida:
https://www.prh.fi/
Egenskaper:
En organisation inom offentlig förvaltning
Regional täckning/Producenttyp:
country
Bildens URL:
2017-06-26-085517.272409prhlogo.png

Producenthierarki