11 datamängder hittades

 • Kuopion meluselvitykset 2017

  Kuopion melualueet sisältävät vuoden 2017 aikana tehtyjä meluselvityksiä. Aineistossa on kuvattu Tie- ja raideliikenteen melualueet EU-tunnusluvulla (Lden, päivä-ilta-yökeskiäänitaso) ja Lyö (yöajan keskiäänitaso)...

  Kommuner
  SHP (ESRI SHAPE) CNA
 • Kuopion seudun ilmanlaatu 2017

  Kuopion ilmanlaatuvyöhykkeet sisältävät vuonna 2020 valmistuneen Kuopion ja Siilinjärven alueen ilmanlaatumallinnuksen pitoisuuskartat. Aineistossa on energiantuotannon, teollisuuden, tieliikenteen ja...

  Kommuner
  SHP (ESRI SHAPE)
 • Kuopion 3D-rakennusmallit

  Kuopion 3D-rakennusmallit sisältää Kuopion kaava-alueiden rakennuksia CityGML 2.0-formaatissa. Aineisto on tuotettu pääosin vuosien 2007, 2019, 2012 ja 2017 ilmalaserkeilaus aineistosta. Aineiston tarkkuustaso on...

  Kommuner
  CITYGML DWG
 • Kuopion kaupungin palveluseteleiden käyttö

  Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjauksen myöntämillä palveluseteleillä ostettujen palvelutuottajien nimet ja summat.

  Kommuner
  XLSX XLXS
 • Kuopion kaupungin WMS-palvelu

  Kuopion WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, joka perustuu Kuopio paikkatietoaineistoihin. Palvelun tasot on jaoteltu avoimiin sekä tunnistautumista vaativiin aineistoihin. Kuopion opaskartta-aineistot, kantakartta...

  Kommuner
  WMS
 • Kuopion äänestysaluejako

  Aineistossa on Kuopion kaupungin äänestysaluejako sekä alueiden numerotunnus ja nimi. Äänestysaluejaon muutokset vahvistaa Kuopion kaupunginvaltuusto ja vahvistetut päätökset toimitetaan maistraattiin. Maistraatti...

  Kommuner
  SHP TAB
 • Kuopion seudun joukkoliikenteen linja-autojen aikataulu- ja pysäkkitiedot

  Aineisto on voimassa olevien pysäkki- ja aikataulujen mukainen. txt-muotoinen aineisto zip-paketissa (GTFS).

  Kommuner
  GTFS
 • Kuopion kaupunginosat

  Kuopio kaupunginosat -aineisto sisältää kaupunginosien aluerajaukset, nimet ja numerot. Kaupunginosa-aineiston ylläpidon lähtötietoina ovat ajantasaiset asemakaavat sekä uusien alueiden osalta suunnitteluaineistot....

  Kommuner
  SHP (ESRI SHAPE) TAB
 • Kuopion kaupungin ostolaskuaineisto 2012 - 2019

  Kuopion kaupungin ostolaskuaineisto vuosilta 2012-2019. Tiedoissa on mukana kaupungin kaikki virastot, taseyksiköt ja liikelaitokset. Aineisto on poimittu Kuopion kaupungin ostolaskujen kierrätys- ja...

  Kommuner
  CSV, XLSX XLSX CSV XLS
 • Kuopion kaupungin kirjanpidon organisaatio 2015

  Kuopion kaupungin kirjanpidon organisaatio vuonna 2015.

  Kommuner
  XLSX
 • Kuopion kaupungin kirjanpidon tilikartta, tulos- ja tasetilit 2015

  Kuopion kaupungin kirjanpidon tuloslaskelman ja taseen tilit vuonna 2015. Tilanne 22.4.2015.

  Kommuner
  XLS