Kuopion kaupungin WMS-palvelu


Kuopion WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, joka perustuu Kuopio paikkatietoaineistoihin. Palvelun tasot on jaoteltu avoimiin sekä tunnistautumista vaativiin aineistoihin.

Kuopion opaskartta-aineistot, kantakartta sekä kaava-aineistot julkaistaan avoimena datana WMS-palvelussa sekä Kuopion internet-karttapalvelussa. Avoimet aineisto on eroteltu omaksi tasoluetteloksi. Tunnistautumista vaativat wms-tasot vaativat käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/metadata/c43810c7-b9a8-4641-a8d0-2a25071ae22e
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Jari Torvinen
Den ansvarigas e-post
  1. jari.torvinen@kuopio.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus