Vesistöjen pinta-alaosuus Tampereen alueella

Aineisto on rasteritaso, jossa attribuuttitietona on tieto siitä, mikä on vesialueiden suhteellinen pinta-ala tietyn laajuisen alueen sisällä. Eri kokoisille alueille on olemassa omat rasteritasonsa, joiden laajuus on säteeltään 300 m, 500 m, 1000 m, 1500 m, 2000 m ja 5000 m kunkin pikselin ympärillä. Arvo 0 tarkoittaa sitä, ettei vesialueita ole lainkaan, ja arvo 1 tarkoittaa sitä, että vesialueita on 100 % laskenta-alueen sisällä olevan alueen pinta-alasta. Aineisto on tuotettu Maanmittauslaitoksen SLICES-maankäyttöaineistosta. Aineistoa tuotettaessa vesialueiksi on määritelty merialueet, joet ja järvet. Aineiston spatiaalinen resoluutio on 100 m x 100 m. Aineisto on tuotettu osana vuosina 2020–2023 käynnissä ollutta Suomen Akatemian Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) -tutkimusohjelman rahoittamaa HERCULES-projektia/-konsortiota.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Turun yliopisto
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@utu.fi
Administratörens webbplats www.utu.fi
Länkar till mer information
  1. https://sites.utu.fi/hercules/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 13.12.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 13.12.2023