Vesistöjen pinta-alaosuus Tampereen alueella

Aineisto on rasteritaso, jossa attribuuttitietona on tieto siitä, mikä on vesialueiden suhteellinen pinta-ala tietyn laajuisen alueen sisällä. Eri kokoisille alueille on olemassa omat rasteritasonsa, joiden laajuus on säteeltään 300 m, 500 m, 1000 m, 1500 m, 2000 m ja 5000 m kunkin pikselin ympärillä. Arvo 0 tarkoittaa sitä, ettei vesialueita ole lainkaan, ja arvo 1 tarkoittaa sitä, että vesialueita on 100 % laskenta-alueen sisällä olevan alueen pinta-alasta. Aineisto on tuotettu Maanmittauslaitoksen SLICES-maankäyttöaineistosta. Aineistoa tuotettaessa vesialueiksi on määritelty merialueet, joet ja järvet. Aineiston spatiaalinen resoluutio on 100 m x 100 m. Aineisto on tuotettu osana vuosina 2020–2023 käynnissä ollutta Suomen Akatemian Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) -tutkimusohjelman rahoittamaa HERCULES-projektia/-konsortiota.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Turun yliopisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@utu.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.utu.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://sites.utu.fi/hercules/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 13.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 13.12.2023