Servicekarta över Helsingforsområdet

Servicekartan är en öppen informationskanal om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers verksamhetsställen och tjänster. Servicekartan hjälper kommuninvånare att alltid hitta de senaste uppgifterna om de tjänster som staden erbjuder och om tjänsternas tillgänglighet.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Helsingin kaupunginkanslia
Den ansvarigas e-post
  1. palvelukartta@hel.fi
Den ansvarigas webbplats https://dev.hel.fi/
Länkar till mer information
  1. https://palvelukartta.hel.fi/fi/
  2. https://palvelukartta.hel.fi/en/
  3. https://palvelukartta.hel.fi/sv/
  4. https://hel.fi/palvelukarttaws/restpages/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 13.09.2022
Visa ändringslogg
Created on 09.06.2011

Give feedback

comments powered by Disqus