Pääkaupunkiseudun Palvelukartan rajapinnat

Palvelukartta on avoin tiedotuskanava Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien toimipisteistä ja palveluista. Palvelukartta opastaa kuntalaisia löytämään aina ajantasaisimman tiedon kaupungin tarjoamista palveluista ja niiden esteettömyydestä. Palvelukartta näyttää myös reitin palveluun reittioppaan rajapinnan tarjoaman tiedon avulla.

Palvelukartan rajapinnat tarjoavat dataa kartalla näkyvistä toimipisteistä ja palveluista avoimien ohjelmointirajapintojen kautta. Mukana ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten tiedot sekä HSY:n ja osa HUS:n palveluista.

Tiedot ovat saatavilla REST/JSON-, WFS- ja XML-muotoisina.

Lisäksi Palvelukartan karttakäyttöliittymän kautta saa ladattua tietoja KML- ja JSON-muodoissa (ks. työkalukuvake oikeassa alanurkassa). WFS-rajapintaa voi lukea paikkatieto-ohjelmilla.

Rajapintojen kautta pystyy kyselemään tietoa esim. seuraavista asioista:

 • Organisaatiot, jotka järjestävät ja tuottavat palveluja
 • Tietojen kuntarajaus
 • Toimipisteet, joissa palveluja tarjotaan (esim. Rikhardinkadun kirjasto)
 • Palvelut, joita eri toimipisteissä tarjotaan
 • Palveluluokittelu
 • Esteettömyyden parametrit
 • Toimipisteen esteettömyystiedot rakenteellisesti
 • Esteetön joukkoliikennereitti esteettömään toimipisteeseen
 • Kaikki palvelut alueella tai tietyllä etäisyydellä jostain kohteesta, esim. juna-asemasta

REST-rajapinta

REST-rajapinnan osoite: https://www.hel.fi/palvelukarttaws/restpages/ver4.html

WFS-rajapinta

WFS-rajapinnan osoite: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs

Aineisto on myös ladattavissa useissa eri formaateissa, mm.: JSON, KML, GIF, Tiff, GeoTiff, JPEG, PNG, CSV, Esri Shape. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyllä.

Julkaistut tasot:

 • Toimipisterekisteri_yksikot
 • Toimipisterekisteri_palvelut

Toimipisterekisteri_yksiköt-taso sisältää toimipisteessä annetut palvelut (sekä numeeriset tunnisteet että sanalliset kuvaukset).

Service Map Backend API

Sovelluskehittäjille on tarjolla lisäksi avoin rajapinta: https://api.hel.fi/servicemap/v2/

Lisätietoja: http://dev.hel.fi/apis/service-map-backend-api/

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. palvelukartta@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://dev.hel.fi/
Lisätietoa verkossa
 1. https://palvelukartta.hel.fi/fi/
 2. https://palvelukartta.hel.fi/en/
 3. https://palvelukartta.hel.fi/sv/
 4. https://hel.fi/palvelukarttaws/restpages/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 13.09.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 09.06.2011