Pääkaupunkiseudun ortoilmakuvat

WMTS gränsnitt

Av datasmängdens sammandrag

Ortofoton från huvudstadsregionen åren 2015, 2017, 2019 och 2021.

Ortofotona fotograferas med en terrängupplösning på 20 eller 25 cm/pix under sommaren och materialens regionala täckning varierar något från år till år.

Ortofotona finns i både RGB- och färginfraröda bilder (CIR). För 2021 erbjuds båda bildmosaikerna vid gränssnittet. För tidigare år erbjuds för närvarande öppna data via gränssnittet endast som en färgortofotografisk mosaik (RGB-bild).Vid behov kan du fråga efter falsk färg ortofoton på adressen avoindata@hsy.fi.

Materialet finns i koordinatsystemet ETRS-GK25. Materialen har genomförts som ett gemensamt projekt och samkommunen för Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) har varit projektansvarig.

Regional täckning:

  • 2021 (GSD 25 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Träskända
  • 2019 (GSD 20 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo
  • 2017 (GSD 20 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Nurmijärvi
  • 2015 (GSD 20 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Sibbo

I upphovsrättsmarkeringen ska man ange alla parter som deltagit i projektet samt materialets årtal. T.ex. Ortofoto (c) Regionens kommuner, HRM, HRT och Försvarsmakten 2021.

Ortofotot kan ses i HRM:s öppna karttjänst. Materialet kan användas via HRM:s öppna gränssnitt.

Mer information om HRM:s gränssnitt.

Källa: Pääkaupunkiseudun ortoilmakuvat

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format WMTS
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 8 december 2020
Skapad 8 december 2020
SHA256 -