Ortofoton från Helsinki region

Ortofoton från Helsinki region åren 2015, 2017, 2019 och 2021.

Ortofotona fotograferas med en terrängupplösning på 20 eller 25 cm/pix under sommaren och materialens regionala täckning varierar något från år till år.

Ortofotona finns i både RGB- och färginfraröda bilder (CIR). För 2021 erbjuds båda bildmosaikerna vid gränssnittet. För tidigare år erbjuds för närvarande öppna data via gränssnittet endast som en färgortofotografisk mosaik (RGB-bild).Vid behov kan du fråga efter falsk färg ortofoton på adressen avoindata@hsy.fi.

Materialet finns i koordinatsystemet ETRS-GK25. Materialen har genomförts som ett gemensamt projekt och samkommunen för Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) har varit projektansvarig.

Regional täckning:

  • 2021 (GSD 25 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Träskända
  • 2019 (GSD 20 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo
  • 2017 (GSD 20 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Nurmijärvi
  • 2015 (GSD 20 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Sibbo

I upphovsrättsmarkeringen ska man ange alla parter som deltagit i projektet samt materialets årtal. T.ex. Ortofoto (c) Regionens kommuner, HRM, HRT och Försvarsmakten 2021.

Ortofotot kan ses i HRM:s öppna karttjänst. Materialet kan användas via HRM:s öppna gränssnitt.

Mer information om HRM:s gränssnitt.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/paikkatiedot/avoin-data-rajapinnat/
  2. https://kartta.hsy.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 05.09.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 09.03.2018