Grankulla stads inköpsfakturor

Kauniaisten kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, maksetut vuokrat, muut kulut ja käyttöomaisuushankinnat vuodesta 2014 alkaen. Tiedot on poimittu ostolaskujen sähköisestä käsittelyjärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistoa on täydennetty organisaation toimialan, tulosalueen ja tulosyksiköiden nimitiedoilla. Yksittäiset laskurivitasot esitetään yleensä ilman arvonlisäveroa. Aineisto ei sisällä ostoja yksityishenkilöiltä eikä yksityishenkilöille maksettuja avustuksia.

Tietoja on luokiteltu aineiston käytön helpottamiseksi. Luokittelujen avulla aineistosta voi tarkastella ostoja esimerkiksi toimialoittain, toimittajittain tai tilitasoittain. Suodattamalla tietoja voidaan vertailla ostojen toteutumia erilaisten tietojen perusteella. Kaikkiin avattuihin ostolaskutietoihin on lisätty tieto laskun päivämäärästä.

Aineisto päivitetään vuosittain aina tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Kauniaisten kaupungin yleishallinto
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@kauniainen.fi
Administratörens webbplats http://www.kauniainen.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/tietoa_kaupungista/avoin_data
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 29.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 04.12.2015