Kauniaisten kaupungin ostot

Kauniaisten kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, maksetut vuokrat, muut kulut ja käyttöomaisuushankinnat vuosilta 2014–2018 sekä 2019. Tiedot on poimittu ostolaskujen sähköisestä käsittelyjärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistoa on täydennetty organisaation toimialan, tulosalueen ja tulosyksiköiden nimitiedoilla. Yksittäiset laskurivitasot esitetään yleensä ilman arvonlisäveroa. Aineisto ei sisällä ostoja yksityishenkilöiltä eikä yksityishenkilöille maksettuja avustuksia.

Tietoja on luokiteltu aineiston käytön helpottamiseksi. Luokittelujen avulla aineistosta voi tarkastella ostoja esimerkiksi toimialoittain, toimittajittain tai tilitasoittain. Suodattamalla tietoja voidaan vertailla ostojen toteutumia erilaisten tietojen perusteella. Kaikkiin avattuihin ostolaskutietoihin on lisätty tieto laskun päivämäärästä.

Aineisto päivitetään vuosittain aina tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Data-aineistot (3)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@kauniainen.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.kauniainen.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/tietoa_kaupungista/avoin_data
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 23.08.2021
Näytä muutoshistoria
Luotu 04.12.2015

Anna palautetta

comments powered by Disqus