Excel fil

URL: https://www.hel.fi/static/kulke/Helsingin-kulttuurikeskus-avustukset.xlsx

Av datasmängdens sammandrag

Helsingfors kulturcentrals stöd 2010-. Data är också på svenska.

Tabellförteckning

 1. Verksamhetsbidrag för konst- och kulturinstitutioner
 2. Verksamhetsbidrag för kultur- och konstsamfund
 3. Produktionsbidrag
 4. Bidrag för stadskultur
 5. Internationellt resebidrag
 6. Utvecklingsbidragen
 7. Bidrag för Helsingforsmodellen
 8. Bidrag för inkluderande utvecklingsprojekt
 9. Extra bidrag till hyra
 10. Resurser allokerade för kvällsbruk av klassrum
 11. (Beviljande av) stöd med delegerad beslutanderätt från kultur- och biblioteksnämnden
 12. Konststipendier

Källa: Helsingin taide- ja kulttuuriavustukset

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Oktober 29, 2015
Skapat
Oktober 29, 2015
Format
XLSX
Licens
CC-BY-4.0
Tidsmässigt mätintervall
Tidsmässig täckning
01.01.2010 -

Teknisk tilläggsinformation

Namn
Excel fil
Filstorlek
157000
Koordinatsystem
SHA256
-