Helsingfors konst och kultur stöd

Helsingfors kulturcentrals stöd 2010-. Data är också på svenska.

Tabellförteckning

 1. Verksamhetsbidrag för konst- och kulturinstitutioner
 2. Verksamhetsbidrag för kultur- och konstsamfund
 3. Produktionsbidrag
 4. Bidrag för stadskultur
 5. Internationellt resebidrag
 6. Utvecklingsbidragen
 7. Bidrag för Helsingforsmodellen
 8. Bidrag för inkluderande utvecklingsprojekt
 9. Extra bidrag till hyra
 10. Resurser allokerade för kvällsbruk av klassrum
 11. (Beviljande av) stöd med delegerad beslutanderätt från kultur- och biblioteksnämnden
 12. Konststipendier

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
 1. kulttuuri.viestinta@hel.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/kulttuurin-avustukset
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 02.09.2021
Visa ändringslogg
Created on 29.10.2015

Give feedback

comments powered by Disqus