Suomen kaikki avoin data yhdestä paikasta

2182

Tietoaineistoa

Näytä kaikki →

758

Tuottajaa

Näytä kaikki →

84

Käyttösovellusta

Näytä kaikki →

Tietoaineistot

Kiintopiste (Tierekisterin tietolaji 191)

MUOKATTU 30.09.2022

Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tieosien jakopisteet on pääsääntöisesti sijoitettu liittymiin jolloin tiedetään, että pituudenmittaus aloitetaan risteävien teiden keskilinjojen leikkauspisteestä. Mikäli tästä säännöstä joudutaan poikkeamaan (tapaukset 1-6) täytyy tällä tietolajilla yksilöidä jakopisteen paikka yksikäsitteisesti. Myös hoitoalueen rajan tai jonkin muun tärkeän, mittauksia palvelevan kiintopisteen kuvaaminen on tässä mahdollinen.

Jarrujen koettelujärjestelmä

MUOKATTU 30.09.2022

Jarrujen koettelujärjestelmällä voidaan suorittaa jarrujen puoliautomatisoitu tarkastus. Järjestelmä sisältää maastossa sijaitsevat laitteet: jarrujenkoettelulaite, oikeanlaiset liittimet ja oikean ilmanpaineen. Jarrujen koettelujärjestelmistä ilmoitetaan tunnus, tyyppi, omistaja, käyttöönottopäivämäärä, kuntotieto/lisätietoa ja käytössä olon tila (käytössä, ei käytössä, ei tiedossa) sekä sijaintiin liittyen sijaintiraidetunnus, ratakilometrisijainti ja sijainti arvio. Jarrujen koettelujärjestelmä kuuluu ratapihan palveluihin ja varusteisiin. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet. Aineiston lähdejärjestelmä on Ratainfratietojen hallintajärjestelmän ratakohteiden hallintasovellus (RATKO).

Digiroad

MUOKATTU 30.09.2022

Digiroad on Väyläviraston vastuulla oleva valtakunnallinen aineistokokonaisuus, joka sisältää tieverkon keskilinjageometriat sekä liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja. Digiroad on kokoava tietojärjestelmä, johon kerätään aineistoa Väyläviraston Tierekisteristä, Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta, kuntien katutietojärjestelmistä sekä muutamien muiden viranomaisten tietojärjestelmistä (mm. Helsingin seudun liikenne HSL).

Digiroadin tieverkon keskilinjageometria saadaan Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta. Se kattaa kaikki Suomen maantiet, kadut ja yksityistiet sekä Maastotietokannassa olevat kevyen liikenteen väylät ja ajopolut. Lisäksi tieverkossa on kuvattuna jonkin verran kuntien ja Väyläviraston toimittamaa tielinjageometriaa täydentävänä aineistona, joka ei ole Maanmittauslaitoksen ylläpitämää. Nämä linkit ovat eroteltavissa muusta geometriasta ylläpitäjätiedon avulla.

Digiroadin liikkumisen suunnittelua palvelevia ominaisuustietoja ovat mm. tien toiminnallinen luokka, tieto liikennevirran suunnasta, teiden nimi- ja osoitetiedot, tie- ja katuverkon käyttörajoitukset (mm. suljettu yhteys, kääntymisrajoitus, paino-, korkeus-, pituus- ja leveysrajoitus) sekä tieverkon muut ominaisuustiedot (mm. nopeusrajoitus, leveys, päällystetieto, tasoristeykset).

Digiroad-aineisto on ladattavissa Väyläviraston lataus- ja katselupalvelusta yhtenä pakettina. Poikkeuksen tästä muodostaa joukkoliikenteen pysäkki -tietolaji, joka on ladattavissa myös Digiroadin verkkosivuilta. Tarkemmat tiedot joukkoliikenteen pysäkki -aineiston osalta löytyvät alta ”Liittyvät resurssit” -kohdasta.

Digiroad-aineiston tietolajikuvaus löytyy täältä: https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/aineisto/aineistojulkaisut

Salon kaupungin WMS-palvelu

MUOKATTU 30.09.2022

Salon kaupungin WMS-palvelu on rasterimuotoisen aineiston katselupalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot : Opaskartta, haja-asutusalueen opaskartta, maastokartta, ajantasa-asemakaava, maanalaiset katu- ja liikenneväyläjohdot, vesijohdot, viemärijohdot, kaukolämpöjohdot ja Teijon kansallispuiston aluerajaus. Palvelu perustuu Salon maasto- ja opaskartta-aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Salon kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

NLS-FI INSPIRE View Service for Geographical Names

MUOKATTU 30.09.2022

NLS-FI INSPIRE View Service for Geographical Names Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: NamedPlace.

The service is based on the Geographic Names Register of the National Land Survey of Finland. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

Rovaniemen kaupungin kantakartta

MUOKATTU 30.09.2022

Rovaniemen kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja.

Aineisto tuotettu ilmakuvakartoituksella.

Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti.


Tarjoa dataa käyttöön

Tuottaako organisaatiosi dataa, joka olisi hyödyllistä tai mielenkiintoista muillekin? Saat kauttamme sekä opastusta että jakelukanavan tietoaineistoillesi.

Käyttösovellukset