Nätverkssamarbete

Tyvärr är denna sida bara på finska för tillfället

Yhteistyön hyödyt:

 • Verkostoitumisen, yhteistyön ja jatkuvan keskustelun avulla kyetään tunnistamaan organisaatioiden sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien muuttuvia tarpeita ja kehittämään tarpeisiin vastaavia ohjelmointirajapintoja.
 • Yhteistyö mahdollistaa osaamisen jakamisen yli organisaatiorajojen, kun jo saatuja oppeja, kokemuksia ja ratkaisuja jaetaan eri toimijoiden kesken.
 • Sidosryhmien tarpeiden tunnistaminen edistää ohjelmointirajapintojen asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötä, uudelleenkäytettävyyttä, yhteentoimivuutta ja laatua.​​​​​

Tavoitteet ja toimintatavat:

 • Tuetaan rajapintojen kehittämistä API-periaatteita soveltaen.
 • Keskitytään palvelu-/liiketoiminnan strategisiin näkökulmiin tavoitteena vahvistaa yhteistä näkemystä ja sitoutumista.
 • Viestitään API-periaatteiden olemassaolosta.
 • Kerätään ja kirjataan periaatteiden jatkokehitystarpeita ja -toiveita.
 • Rajapintaperiaatteet ja niihin liittyvä tukimateriaali ovat 67 sivun ohjaava kokonaisuus.
 • Rajaudutaan ulkoisiin rajapintoihin ja julkisen hallinnon toimijoihin.
 • Osallistuvien organisaatioiden lukumäärä on noin 10-15.
 • Toimitaan avoimesti ja vapaamuotoisesti.
 • Osallistuvilla organisaatioilla tulee olla tahtoa ja kykyä käytännön rajapintatyöhön.
 • Osallistuminen on vapaaehtoista.
 • Muut tavoitteet ja toimintatavat sovitaan osallistujien kesken.

Verkostoon liittyminen

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tai haluat lisätietoja, lähetä viesti otsikolla API-verkostoyhteistyö osoitteeseen avoindata@dvv.fi

Verkostotapaamiset

Verkosto kokoontuu vuonna 2023 noin kahdeksan kertaa. Kokoontumiset toteutetaan pääosin virtuaalisesti. Keskusteluissa tuotetaan tietoutta, jolla API-periaatteita ja niiden tukimateriaalia kehitetään.

Syksyn 2023 tapaamisten ajankohdat ja aiheet:

 • 29.8.2023: API-periaate 3.1 Kehitä ohjelmointirajapinnat avoimilla ja teknologiariippumattomilla standardeilla ja protokollilla.
 • 25.9.2023: API-periaate 3.2 Kuvaa ohjelmointirajapintojen käsittelemät tiedot yhteisten ja yleisten tietomallien mukaisesti.
 • 24.10.2023: API-periaate 3.3 Turvaa, testaa, versioi, dokumentoi ja julkaise ohjelmointirajapinnat.
 • 21.11.2023: API-periaate 3.4 Seuraa ohjelmointirajapinnoille asetettuja mittareita ja muita seurantakohteita.

Kevään 2023 tapaamisten ajankohdat ja aiheet:

 • 13.3.2023: Vuoden ensimmäinen tapaaminen, jonka aiheena on periaate 2.1 Kehitä ohjelmointirajapintoja tarvelähtöisesti. Tapaamisen aikana myös suunnitellaan verkoston toimintaa vuonna 2023.
 • 14.4.2023: Aiheena periaate 2.2 Määritä ohjelmointirajapintojen tarjoamiseen ja hyödyntämiseen liittyvät roolit, tehtävät, vastuut ja toimintamallit.
 • 8.5.2023: Aiheena periaate 2.3 Kuvaa ohjelmointirajapintojen muodostama kokonaisuus.
 • 6.6.2023: Aiheena periaate 2.4 Tunnista ja hallitse ohjelmointirajapintoihin liittyvät riskit.
 

Aiempien verkostotapaamisten materiaaleja