Koulutukset ja linkit

koulutukset

Avoimen datan kursseja järjestetään tasaisin väliajoin, ja niitä saa tietoa ottamalla yhteyden kurssin järjestäjään.

Netistä löytyy myös paljon online-kursseja, sekä muuta mielenkiintoista luettavaa, johon on hyvä perehtyä olit sitten vasta avoimen datan kanssa aloitteleva, tai jo kokenut käyttäjä.

Kurssit

Datan avaajan mestarikurssi julkishallinnolle selvittää avoimeen dataan liittyvät taustat, yhteiskunnalliset muutokset sekä käytännön toimenpiteet datan omistajan näkökulmasta: miten käytännössä data avataan ja julkaistaan, jotta se hyödyttää mahdollisimman monia.

Datan hyödyntäjän kurssi käsittelee aihetta datan jatkohyödyntäjän näkökulmasta. Lue lisää kursseista.

Avoimen tieteen koulutus edistää tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuurin avoimuutta ja tukea avoimen tieteen osaamisen vahvistamista. 

Tee avoimuuden tietotesti (Avointiede.fi)

eLearning Euroopan avoimen datan portaali tarjoaa englanninkielisen verkkokurssin datan avaamisesta.

Training Companion Euroopan avoimen datan portaalin Training Companion on kooste oppimateriaaleista, jotka avustavat sinua datan avaamiseen liittyvän koulutuksen järjestämisessä.

P2PU Datan avaajan kurssi selvittää avoimeen dataan liittyvät taustat, yhteiskunnalliset muutokset sekä käytännön toimenpiteet datan omistajan näkökulmasta.

P2PU Avoimen datan hyödyntäjän kurssi on tarkoitettu niille, jotka aikovat hyödyntää verkosta saatavaa dataa ja avointa dataa eri tilanteisiin.

Oppaat

Julkinen data - johdatus tietovarantojen avaamiseen 

Tiedon avaaminen museovirastossa - Ohjeita ja tietoa datan avaamisen tueksi

Digipalveluopas Helsingin digipalveluiden kehittämisopas auttaa kaupungin organisaatiota ja sen yhteistyökumppaneita, kuten yrityksiä ja muita kehittäjiä, noudattamaan yhteisiä periaatteita ja käyttämään sopivia työkaluja

Videot

Tutki avointa dataa (Youtube-video) Euroopan avoimen datan portaalin tuottama infovideo avoimesta datasta suomenkielisellä tekstityksellä

Datakoulu: Datan avaamisen haasteet ja mahdollisuudet (video) Tanja Lahti, 10.4.2014

Datakoulu: Miltä näyttää hyvä avoin data? (video) Petri Kola, 5.2.2014