Pikaopas datan avaamiseen

Pikaopas tarjoaa lyhyen katsauksen datan avaamisen vaiheisiin. Se on hyvä apu erityisesti, kun avaamisprosessin on jo kerran käynyt läpi eikä enää kaipaa niin tarkkaa ohjeistusta eri vaiheisiin. Löydät tarkempia ohjeita vaiheisiin linkitetyiltä opassivuilta.


1. Kartoita tietovarannot

 • Selvitä, mitä dataa organisaatiollasi on ja koosta julkaistava tietojärjestelmäluettelo. Käytä apuna esimerkiksi kokonaisarkkitehtuurikuvausta.
 • Luokittele data sen ominaisuuksien ja avattavuuden perusteella.

2. Selvitä hyödyntäjien tarpeet

 • Kartoita datan potentiaaliset hyödyntäjät ja heidän tarpeensa.
 • Harkitse avauksen pilotointia.

3. Selvitä rajoitteet ja riskit

 • Selvitä lainsäädännön rajoitteet ja velvoitteet. Huomioi erityisesti tietosuojalaki ja julkisuuslaki.
 • Huolehdi tietoturvasta ja riskienhallinnasta. Anonymisoi data tarpeen vaatiessa.

4. Valitse avattava data

 • Priorisoi arvokkaan datan avaamista.

5. Valitse jakelumuodot

 • Mieti, haluatko avata datan tiedostona, rajapintana (API) vai latauspalveluna. Suosittelemme julkaisemaan datan useammassa muodossa, jos se on mahdollista.

6. Valitse tiedostomuodot

 • Julkaise data mielellään avoimessa tiedostomuodossa, esim. CSV.

7. Valitse lisenssit

 • Suosittelemme CC BY 4 tai CC0 -lisenssiä.

8. Viimeistele datan avaaminen

 • Kirjoita datalle kattavat metatiedot.
 • Julkaise datasta laatuarvio.

9. Julkaise data avoindata.fi:ssä

Julkaisun jälkeen:

 • Rohkaise datan hyödyntämistä.
 • Huolehdi datan laadusta ja ajantasaisuudesta sen julkaisun jälkeen.
 • Kerää palautetta ja tarjoa tukea käyttäjille.
 • Seuraa datasi käyttöä.
 • Luo avoimen datan ekosysteemi.