Datan avaajan opas

Datan avaajan opas tarjoaa kattavan opastuksen datan avaamiseen. Opas on jaettu kahteentoista osaan, joista jokainen kuvaa yhden avausprosessin vaiheen. Vaiheet on kuvattu selkeästi ja yksityiskohtaisesti, joten opas soveltuu myös aloittelevalle datan avaajalle. Jos kuitenkin olet jo aiemmin avannut dataa ja prosessi on sinulle tuttu, pikaopas kuvaa avaamisen vaiheet lyhyesti.

 • Miksi avata dataa? -osio kuvaa datan avaamisen motivaatiot ja hyödyt.
 • Kartoita tietovarannot -osio opastaa selvittämään mitä dataa organisaatiollasi on. Osiosta löydät apua datan ja tietojärjestelmien kartoittamiseen sekä datan luokitteluun.
 • Selvitä datan hyödyntäjien tarpeet -osiosta löydät apua datan hyödyntäjien tarpeiden kartoittamiseen sekä avaamisen pilotointiin.
 • Selvitä rajoitteet ja riskit -osio kuvaa olennaisimman datan avaamiseen liittyvän lainsäädännön. Lisäksi löydät osiosta datan avaamisen tietoturvariskit ja apua virheiden välttämiseksi.
 • Valitse avattava data -osion avulla luokittelet datasi avattavuuden perusteella. Lisäksi löydät tietoa arvokkaasta datasta ja korkean lisäarvon datakategorioista.
 • Valitse jakelumuodot -osio vertailee tiedostoa, rajapintaa ja latauspalvelua datan julkaisumuotoina.
 • Valitse tiedostomuodot -osiosta löydät apua sopivan tiedostomuodon valitsemiseen.
 • Valitse lisenssit -osio kuvaa suosittelemamme CC BY 4- ja CC0-lisenssit.
 • Viimeistele datan avaaminen -osio neuvoo metatietojen ja laatuarvion kirjoittamisessa.
 • Julkaise data -osio kertoo miksi data kannattaa julkaista avoindata.fi:ssä.
 • Julkaisun jälkeen -osio kertoo kaiken siitä, mitä sinun tarvitsee datan julkaisun jälkeen tehdä. Löydät apua palautteen keräämiseen, käyttäjätuen tarjoamiseen, datan laadun parantamiseen, käytön seurantaan sekä avoimen datan ekosysteemin luomiseen.
 • Datan avaamisen vaikutukset organisaatioosi -osio kuvaa datan avaamisen hyödyt organisaatiosi näkökulmasta ja neuvoo vaikutusten mittaamisessa.

Vastuuhenkilöt

Suosittelemme, että päävastuussa datan avaamisesta olisi sellaisia henkilöitä, jotka tuntevat organisaation datan ja tietojärjestelmät jo jollakin tasolla. Esimerkiksi tietohallintoasiantuntija tai tietojärjestelmäarkkitehti voisi olla hyvä henkilö tähän tehtävään. Myös datan tuottanut ja/tai omistava taho olisi hyvä ottaa mukaan prosessiin. Lisäksi saatat tarvita myös seuraavia henkilöitä eri vaiheisiin:

 • Organisaation johto: avausprosessin aloittaminen ja hyväksyminen, prosessin vaikutus organisaatioon
 • Taloushallintoasiantuntija: prosessin budjetointi ja taloudellisten vaikutusten arviointi
 • Juristi: lainsäädännön vaikutus datan avaamiseen
 • Tietoturva-asiantuntija: tietoturvallinen datan avaaminen
 • Viestintäasiantuntija: avausprosessiin liittyvä viestintä, erityisesti julkaisun jälkeinen yhteydenpito hyödyntäjiin