Vuosi 2019 paketissa! Mitä on luvassa vuodelle 2020?

Avoindata.fi:n palvelunomistaja Mika Honkanen sekä tuoteomistaja Anssi Ahlberg esittelemässä korkean lisäarvon tietoaineistoideoita avoimen datan vuosikymmen -tapahtumassa.

Mitä tapahtui vuonna 2019?

Vuonna 2019 avoimessa datassa puhutti erityisesti uudelleenlaadittu PSI-direktiivi eli direktiivi (EU) 2019/1024 Avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä. Direktiivin on tarkoitus edistää digitaalista innovointia takaamalla julkisen, ja julkisesti rahoitetun, datan mahdollisimman laaja saatavuus ja hyödyntäminen EU:n laajuisesti. Tämän avuksi direktiivissä on määritelty kuusi korkean lisäarvon kategoriaa arvokkaalle datalle. Arvokkaalla datalla tarkoitetaan dataa, jolla on suuri liiketoiminnallinen potentiaali, ja joka todennäköisesti synnyttää paljon hyötyjä uudelleenkäytettynä. Tällaista dataa on esimerkiksi tilastotiedot, yritystiedot tai paikkatiedot. Direktiivi pitäisi panna Suomessa toimeen vuonna 2021 kansallisella lainsäädännöllä.

Avoin data kirjattiin myös nykyiseen hallitusohjelmaamme. Yhtenä tavoitteena hallitusohjelmassa mainitaan julkisten rajapintojen avaaminen sekä julkisen sektorin datan avaamisen ja hyödynnettävyyden strategian laatiminen. Tämän lisäksi Suomessa käynnistyi viime vuonna neljäs avoimen hallinnon toimintaohjelma, joka pyrkii muun muassa edistämään julkisen sektorin tuottaman datan avaamista. 

 

Vuonna 2019 avoindata.fi:ssä vieraili 127 193 kävijää. Suurin osa kävijöistä oli oletetusti Suomesta. Kävijöiden sijaintien top 5 maata olivat: Suomi (73% kävijöistä), Saksa (24% kävijöistä, Yhdysvallat (1% kävijöistä), Ruotsi (1% kävijöistä) sekä Espanja (alle 1% kävijöistä).

 

Avoindata.fi kehittyi huimasti monilta osin vuonna 2019. Panostimme kehityksessä erityisesti palvelun vakauden parantamiseen. Sen ansiosta palvelu on nyt nopeampi ja sen suorituskyky on parempi, eli se kestää suurempaa kuormitusta ja isojenkaan datamäärien lataus ei tuota ongelmia! Toteutimme myös monia käyttäjiemme toivomia ominaisuuksia kuten parannellun etusivun. Etusivun lisäksi osa palvelun muista sivuista sai uudistetun ilmeen. Korjasimme monia palvelusta löydettyjä bugeja, joten käytettävyyskin parantui viime vuonna hurjasti. Tiimiimme liittyi viime kesänä kaksi sisällöntuottajaa, jotka tuottivat palveluun esimerkiksi uudistetut usein kysytyt kysymykset sekä paransivat palvelun käännöksiä. Artikkeleja palvelun kehityksestä löydät Ajankohtaista-osiostamme hashtagilla sivuston parannukset.

 


Vuonna 2019 palvelustamme etsittiin tietoa mm. seuraavilla hakusanoilla: Tilastokeskus, Tampere, Valtion ostolaskut, Rakennukset, Turku, Sää.

 

Avoindata.fi sai tänäkin vuonna kansainvälistä näkyvyyttä avoimen datan tilannetta mittaavissa vertailuissa sekä dataportaalien yhteisissä työpajoissa maailmalla. Osallistuimme Euroopan Dataportaalin pitämiin työpajoihin muun muassa Kyproksella ja Hampurissa. Saimme työpajoista hyviä kehitysideoita ja huomasimme, että painimme kaikki samojen ongelmien parissa, joten tulevaisuudessa pyrimme tekemään entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä kansainvälisesti että Suomen sisäisesti. Palvelumme asiantuntijat osallistuivat muihinkin tapahtumiin kuten PSI-työpajaan Luxemburgissa sekä avoimen hallinnon tapahtumaan, Open Government Partnershipiin, Ottawassa.

Kansainvälisen yhteistyön lisäksi osallistuimme moniin tapahtumiin myös Suomessa. Promosimme avointa dataa muun muassa Keväthumauksessa ja Paikkatietomarkkinoilla. Olimme mukana avoimen datan päivässä sekä Helsinki Region Infosharen (HRI) ja Open Knowledge Finlandin järjestämässä avoimen datan vuosikymmen -tapahtumassa. Lue lisää 10 vuotta avointa dataa -tapahtumasta artikkelistamme. Tapahtumien ohella teimme yhteistyötä 6aika-kaupunkien kanssa, ja sovimme yhteisestä kehityksestä sekä läheisemmästä yhteistyöstä ja paremmasta tietojen jakamisesta valtion ja 6aika-kaupunkien välillä.

Yhteistyö avoimen datan saralla sekä palveluun tehdyt parannukset kannattivat, sillä Suomi menestyi hyvin Euroopan dataportaalin teettämässä Landscaping Insinght -kyselyssä. Kyselyssä arvioidaan avoimen datan tilannetta eri maissa avoimen datan politiikan, vaikuttavuuden, dataportaalin sekä datan laadun perusteella. Lue lisää kyselystä ja Suomen sijoituksesta EDP Landscaping Insight 2019 -artikkelistamme.

 

Suomen sijoittuminen kyselyssä viimeisen viiden vuoden aikana: 2015 #3, 2016 #7, 2017 #5, 2018 #19, 2019 #9. Avoimen datan politiikassa Suomen sijoitus oli vuonna 2019 #19, portaalissa #5, vaikuttavuudessa #8 ja laadussa #5. EU-maiden tulosten keskiarvo oli 66%, Suomen 76%.

 

Viime vuonna palvelussamme julkaistiin paljon uusia mielenkiintoisia tietoaineistoja. Esimerkiksi Väestörekisterikeskus (nyk. Digi- ja väestötietovirasto) avasi lisää suosittua nimidataa. Nyt etu- ja sukunimitilastojen lisäksi löydät avoindata.fi:stä tiedon suosituimmista etunimistä syntymävuosittain ja kunnittain sekä syntymäpäivien jakautumisen kalenterivuodelle! Uuden datan ohella, palveluumme lisättiin uusia avoimen datan käyttösovelluksia. Esimerkiksi Turun seudulla toimiva asuinaluiden hakukone Know Your Hoods sekä poliittisen päätöksenteon apuväline VoteOn ovat erinomaisia esimerkkejä avoimen datan hyödyntämisestä.

 

Vuonna 2019 palvelun suosituinta dataa oli: Digi- ja väestötietoviraston (lyhenne DVV) Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot, Kansallisarkiston Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneet, DVV:n Rakennusten osoitetiedot ja äänestysalue - koko Suomi, Väyläviraston Nopeusrajoitus ja taajamanopeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 168) ja DVV:n Suomalaisten rakennusten osoitteet, postinumerot ja WGS84-koordinaatit.

Miltä vuosi 2020 näyttää?

Vuonna 2020 palvelu jatkaa paranemistaan! Alkuvuodesta on luvassa uudistettu opas, josta saavat apua niin kansalaiset kuin portaalia käyttävät organisaatiotkin. Otamme mielellämme vastaan palautetta uudistetusta oppaasta, kun saamme sen julkaistuksi. Palautteen antoon voit käyttää kätevää Disqus-keskustelufoorumia, jonka löydät useiden sivujemme alareunasta, tai vaihtoehtoisesti voit antaa palautetta yhteydenottolomakkeellamme. Alkuvuonna on valmisteilla myös avoimen datan viitekehys, joka on tarkoitus julkaista lähiaikoina.

Tänä vuonna haluamme keskittyä esittelemään avoimen datan hyötyjä ja kartoittamaan avoimen datan kattavuutta. Suunnitelmissa onkin ottaa yhteyttä julkishallinnon organisaatioihin vuoden aikana, jotta saamme paremman kuvan avoimen datan tilanteesta Suomessa. Sen lisäksi tämän vuoden tavoitteena on sadan avoimen datan hyötyjä esittelevän käyttösovelluksen lisääminen palvelun sovellusgalleriaan. Jos tiedät jonkin sovelluksen, visualisaation tai vaikka yrityksen, joka hyödyntää avointa dataa, kerro siitä meille sovellusilmoituslomakkeella. Käyttösovelluksia voit halutessasi vinkata meille myös Twitterissä @avoindatafi.

Pyrimme jatkamaan hyvää yhteistyötä sekä kansainvälisesti että Suomen sisällä esimerkiksi tapahtumien muodossa. Tälle vuodelle onkin luvassa monia mielenkiintoisia avoimen datan tapahtumia. Meidät voi seuraavaksi bongata Avoimen datan päivässä (7.3.) ja Avoimen hallinnon viikossa (3.5.-11.5.).

Avoindata.fi toivottaa mahtavaa vuoden 2020 jatkoa ja entistä avoimempaa uutta vuosikymmentä!