Kehitysyhteistyö muiden Euroopan dataportaalien kanssa

Avoindata.fi osallistui maaliskuussa Euroopan dataportaalin järjestämään kaksipäiväiseen työpajaan Hampurissa. Työpajan aiheena oli avoimen datan ja sitä kuvailevan metadatan laadun parantaminen ja laatuindikaattorit. Tapasimme työpajassa monia muiden Euroopan maiden avoimen datan portaalien ylläpitäjiä ja totesimme, että käytämme lähes kaikki samaa CKAN-alustaa portaaleidemme pohjana.

 

CKAN on avoimen lähdekoodin alusta, joka on tarkoitettu avoimen datan portaalien toteuttamiseen ja ylläpitoon. Koska useat Euroopan maat käyttävät tätä samaa alustaa, on järkevää jakaa alustan kehitystehtäviä maiden kesken. Tällöin jokainen maa tekee jotakin alustan hyväksi ja jakaa sitten tuotoksensa muille sen sijaan, että jokainen jäsenmaa toteuttaisi esimerkiksi saman toiminnallisuuden itse omiin portaaleihinsa.

 

CKAN-alusta on toteutettu käyttäen Python-ohjelmointikielen versiota 2.7, jonka tekninen tuki loppuu vuoden 2019 lopussa. Tämä tarkoittaa sitä, että CKAN-alustan tulee siirtyä uudempaan Pythonin versioon, mikä taas tuottaa lisää työtä sen kehittäjille. Tässäkin tilanteessa kehitysyhteistyö auttaa – kukaan ei jää oman onnensa nojaan migraation kanssa, vaan jokainen maa toteuttaa omien kykyjensä ja resurssiensa puitteissa osan migraatioon vaadittavista tehtävistä.

 

Kehitysyhteistyötä EU:n jäsenmaiden avoimen datan portaalien välillä on ollut jo pitkään. Sovimme työpajan aikana pyrkivämme kuitenkin yhä järjestelmällisempään ja tehokkaampaan yhteistyöhön. Sovimme myös yhteisestä roadmapista CKANin kehitykseen liittyen, jota olemme kevään ja kesän aikana työstäneet eteenpäin. Aiomme tehdä yhteistyötä myös EU:n direktiivin avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä toimeenpanoon liittyen.

 

Kehitysyhteistyö muiden maiden avoimen datan portaalien kanssa lisää kustannustehokkuutta ja tehostaa palveluiden kehitystä merkittävästi. Tämänkaltainen kansainvälinen kehitysyhteistyö edistää lisäksi Suomen avoimen datan portaalin edelläkävijyysasemaa julkisessa hallinnossa.