10 vuotta avointa dataa -tapahtuma — Avoindata.fi kiittää osallistuneita!

Torstain juhlatilaisuuden aloituspuheen piti Tarmo Toikkanen OKFI:ltä.

Avoindata.fi osallistui viime viikolla Open Knowledge Finlandin (OKFI) ja Helsinki Region Infosharen (HRI) järjestämään avoimen datan ensimmäinen vuosikymmen -tapahtumaan 8.10. – 10.10. Helsingissä. Kiitos OKFI:lle ja HRI:lle tapahtuman järjestämisestä, ja kiitos kaikille osallistuneille! 

Tapahtuma alkoi tiistaina 8.10. järjestetyillä työpajoilla, joissa ohjelmoitiin ja käsiteltiin paikkatietoa, tutustuttiin avoimeen kulttuuridataan AvoinGLAMin johdolla sekä opittiin tietokiteistä Kansalaiskiteen järjestämässä työpajassa. Näiden lisäksi HSY:n työpaja herätti hyvää keskustelua datan avaajien ja hyödyntäjien välisestä yhteistyöstä, ja siitä, millaista dataa haluttaisiin avattavaksi. Työpajan tuloksia voi tarkastella täältä

Avoindata.fi:n palveluomistaja, Mika Honkasen, oli myös paikalla pitämässä työpajaa, jossa pohdittiin, miten uudistuvasta PSI-direktiivistä voisi viestiä selkeästi kansalaisille sekä datan avaajille. Työpajassa todettiin, että avointa dataa olisi hyvä tuoda kouluttajien tietoisuuteen, sekä yrityselämässä että oppilaitoksissa, jotta tietoisuus avoimesta datasta paranisi. 

Torstain juhlatilaisuudessa muisteltiin avoimen datan kohokohtia Suomessa. Puheissa erityistä kiitosta sai avoimen datan yhteisö. Ilman tiivistä yhteistyötä sekä datan hyödyntäjien ja avaajien että valtion ja kaupunkien välillä, tuskin oltaisiin päästy näin hyvin tuloksiin. On tultu pitkälle siitä, kun Apps4Democracy järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009, ja todettiin, että vaikka kiinnostusta avoimelle datalle oli, itse dataa oli vaikeasti saatavilla. Alussa pelättiin, että avattua dataa käytetään väärin, ja datan laadusta oltiin epävarmoja. Datan avaamisesta haluttiin myös tarkkoja taloudellisia hyötyarvioita, vaikka datan arvoahan on hyvin vaikeaa näin mitata. 

Avoindata.fi:n Palveluomistaja Mika Honkanen ja tuoteomistaja Anssi Ahlberg esittelivät kävijöiden ehdottamia datatoiveita yleisölle.

Nyt kun ensimmäinen askel datan avaamisessa on otettu, mutta miten tästä jatketaan eteenpäin? Datan hyödyntämisen lisääminen ja datan laadun parantaminen ovat tärkeitä tavoitteita tuleville vuosille. Datan avaaminen tulisi myös tulevaisuudessa ottaa entistä paremmin huomioon hankinnoissa sekä sopimuksissa. 

Torstain juhlapuheissa mainittiin myös uudelleenlaadittu PSI-direktiivi, eli direktiivi (EU) 2019/1024 Avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä, joka koettiin Suomen kannalta hyvänä asiana. 
Avoindata.fi piti torstaina lyhyen työpajan direktiiviin liittyen. Työpajan aiheena oli esittää EU-tasoisia datatoiveita korkean lisäarvon kategorioista. Avoindata.fi kiittää kaikkia osallistuneita hyvistä ideoista. Laitamme ideat eteenpäin ja päivitämme aiheesta Twitterissä @avoindatafi. Mielenkiintoisia työpajoja oli torstaina myös kansalaiskeskustelusta, kaupunkien avoimesta datasta ja rajapinnoista.

Tilaisuuden päätti Adrienne Schmoekerin keynote-puheenvuoro New Yorkin kaupungin avoimen datan tulevaisuudesta. New Yorkissa avoimen datan saralla seuraavina tavoitteina on avoimen lähdekoodin jakelualusta, lisääntynyt yhteistyö ja avoimen datan sisällyttäminen kaupungin raportteihin. Schomoeker mainitsi puheessaan myös raportin, jossa pohditaan avoimen datan näkymiä seuraavalle kymmenelle vuodelle. Raportin avoimen datan tulevaisuudesta voit lukea täältä. (pdf, saatavilla englanniksi)

Adrienne Schmoeker korosti puheenvuorossaan avoimen datan kuuluvan kaikille eikä vain teknisesti osaaville ihmisille.

Lisää kuvia tapahtumasta löydät Twitteristä tunnisteella #avoindata10v

Seuraavaksi avoindata.fi:n voi bongata Paikkatietomarkkinoilta. Nähdään siellä!