Applikationer

Olika applikationer (visualiseringar, undersökningar, webbplatser och datajournalistik) ger liv åt datamängderna i denna tjänst.

Ofta är det forskare, frilansare och mjukvaruutvecklare som skapar applikationer av öppna data, men de förbättrade verktygen för utveckling och visualisering gör det möjligt för vem som helst att använda sig av datamängderna. Mer information hittar du i vår guide till öppna data.

Har du skapat en applikation som använder sig av öppna data? Berätta oss om din applikation med detta formulär så lägger vi till den på listan nedan.

1 applikation hittades

None: interoperability platform

  • oodistot

    Yhteentoimivuusalusta

    []

    Med hjälp av interoperabilitet skapas och uppdateras informationens semantiska kompatibilitet, dvs. hanteringen av informationen så att dess betydelse i dataflödet bevaras. Att använda enhetliga begrepp underlättar tjänsteplaneringen och förståeligheten. Utnyttjandet av färdiga koder och...