Östersjön.fi

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja muut laitokset - Publicerat 8.4.2020 - uppdaterat 13.4.2020

  1. 2020-04-08-115524.818985Itamerimerivesi.JPG
  2. 2020-04-08-115524.869023Itamerileva.JPG
  3. 2020-04-08-115524.915537Itamerilaivat.JPG

Itämeri.fi (Östersjön.fi) är en marin informationsportal för Finland som ger information om Östersjön och sammanställer finska marina data och tjänster som produceras av centrala institutioner inom olika administrativa sektorer. Tjänsten har utvecklats med hjälp av data och material om Östersjön som samlats in över decennier och gjorts fritt tillgängligt för alla. Itämeri.fi säkerställer upptäcktbarheten och tillgängligheten av finska havsdata och -material.

Itämeri.fi:s datatjänster sammanställer datatjänsterna av finska institutioner med marin dataproduktion samt tillhandahåller nedladdningstjänster för att använda öppna marina data.


Använda datamängder