Helsingin Kaupungin Liikennemäärät

Tableau Public dashboard från Helsingfors som visar trafikmängd, hastighet och trafiktypsfördelning.

  1. 2022-11-18-094226.162888helsinginliikennemaarat.PNG

Använda datamängder

Mer information

Applikationens webbplats: https://public.tableau.com/app/profile/janne.lind/viz/HelsinginKaupunginLiikennemrt/Liikennemrt
Utvecklarens webbplats: https://www.linkedin.com/in/janne-lind/
Publicerat: november 17, 2022, 14:48 (UTC)
Senast uppdaterad: november 18, 2022, 09:42 (UTC)