Kaira Analytics

Den öppna datamotorn och den AI-drivna verbalt filanalysen från Kaira Analytics möjliggör ett effektivt och snabbt sätt att dra nytta av insikter från offentligt tillgängliga öppna data.

Använd sökmotorn för att hitta tabellformade öppna datamönster, låt AI analysera det och fortsätt med din verbal dataanalys.

Du kan överföra den upptäckta filen till din personliga datalagringsplats inom tjänsten, och smidigt integrera den med dina andra filer.

Tjänsten levereras med tusentals AI-analyserade filer som är redo att användas. Du kan fortsätta med verbal AI-baserad dataanalys eller integrera filens information i din egen applikation.

För traditionell filanalys och resultatdistribution erbjuder tjänsten även en AI-assisterad lågkodsrapporteringsverktyg.

  1. 2023-08-08-131231.448782landing.png

Mer information

Applikationens webbplats: https://app.kaira-analytics.fi/kaira/
Utvecklarens webbplats: https://www.ekeiretsu.fi/
Publicerat: augusti 8, 2023, 13:12 (UTC)
Senast uppdaterad: augusti 23, 2023, 05:46 (UTC)