Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Beskrivning

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuri­politiikan tutkimuksen asiantuntija. Cuporen tehtävänä on tuottaa monipuolisesti taide-­ ja kulttuuripolitiikkaa koskevaa tietoa sekä toimia tiedonvälittäjänä ja keskustelun avaa­jana. Cupore on tutkimustoiminnassaan sitoutunut ihmistieteiden eettisiin periaatteisiin ja hyvään tutkimusaineistojen hallintaan. Cuporea ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämisäätiö.

Mer information

Regional täckning/Producenttyp Hela landet
Webbplats www.cupore.fi