Namn:
Regioner & städer
URL:
alueet-ja-kaupungit
Beskrivning:
Kartor, regional data (data som täcker en viss geografisk region)
Bildens URL:
2018-06-27-163255.419364Ikonit-AvoinData-Regions.svg