ALLFO - Allmän finländsk ontologi

Allmän finländsk ontologi - ALLFO (på finska Yleinen suomalainen ontologia - YSO) är en trespråkig ontologi som innehåller huvudsakligen allmänbegrepp. ALLFO är uppbyggd utifrån de innehållsbeskrivningens behov och begreppsapparater som finns inom den finländska kulturkretsen. Ontologin är avsedd att användas särskilt när ämnesområdena för materialet som ska beskrivas är mångsidiga.

ALLFO är till sin struktur en hierarkisk helhet, som grundar sig på över- och underordnade relationer mellan begrepp. Utöver de hierarkiska relationerna finns också associativa och del- helhetsrelationer.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Nationalbilioteket
Den ansvarigas e-post
  1. finto-posti@helsinki.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.kansalliskirjasto.fi/
Länkar till mer information
  1. https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/yleinen-suomalainen-ontologia-yso
  2. https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSO
Uppdateringsfrekvens
Last modified 18.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 27.05.2019

Give feedback

comments powered by Disqus