ALLFO - Allmän finländsk ontologi


Allmän finländsk ontologi - ALLFO (på finska Yleinen suomalainen ontologia - YSO) är en trespråkig ontologi som innehåller huvudsakligen allmänbegrepp. ALLFO är uppbyggd utifrån de innehållsbeskrivningens behov och begreppsapparater som finns inom den finländska kulturkretsen. Ontologin är avsedd att användas särskilt när ämnesområdena för materialet som ska beskrivas är mångsidiga.

ALLFO är till sin struktur en hierarkisk helhet, som grundar sig på över- och underordnade relationer mellan begrepp. Utöver de hierarkiska relationerna finns också associativa och del- helhetsrelationer.

Dataresurser (3)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/yleinen-suomalainen-ontologia-yso
  2. https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSO
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Kansalliskirjasto, Finto
Den ansvarigas e-post
  1. finto-posti@helsinki.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.kansalliskirjasto.fi/
comments powered by Disqus