Vantaan tulevaisuuskysely 2017


Aineisto sisältää asukkaiden näkemyksiä Vantaan kaupungin tulevaisuudesta. Aineisto on koottu verkkokyselyn kautta keväällä 2017. Kyselyaineisto käsittelee asukkaiden tulevaisuuden toiveita sekä näkemyksiä eri tulevaisuusilmiöiden toivottavuudesta. Kyselyn aiheita ovat asuminen, työ, liikkuminen, ympäristö, palvelut, vapaa-aika sekä yhteiskunta.

Numeerisen aineiston ikämuuttuja on jälkikäteen ryhmitelty. Vantaalla asuvien nykyinen asuinpaikka on korjattu vastaamaan suuraluetta niissä tapauksissa, joissa vastaus on ilmoitettu sanallisesti vaihtoehdolla ”muu, mikä”. Avovastaukset on sijoitettu erilliseen tiedostoon ilman taustatietoja, tyhjät rivit on poistettu ja rivien järjestystä on sekoitettu. Lisäksi joitain avovastauksia on poistettu epäasiallisen kielenkäytön vuoksi.

Dataresurser (2)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. tilasto@vantaa.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.vantaa.fi/yleiskaava2020
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 06.04.2021
Visa ändringslogg
Created on 17.08.2017
comments powered by Disqus