Vantaan kaupunkikartta

Vantaan MATTI-järjestelmästä tuotettu kaupunkikartta-esitys. Sitä voi loitontaa ja lähentää koko Vantaan kartasta yhden tontin kartaksi. Kaupunkikartta koostuu useasta eri tarkkuustasosta. Tarkin taso vastaa tarkkuudeltaan asemakaavan pohjakarttaa. Tällä tasolla esitetään maastossa olevat rakennukset, rakenteet, liikenneväylät, korkeussuhteet, kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset sekä maa- ja vesialueet nimistöineen.

Etäisimmällä katselutasolla esitetään koko Vantaan yleiskartta. Väliin jäävillä tasoilla esitetään mittakaavaan sopivasti suhteutettuja kartta-aineistoja. Alueiden käyttötarkoitus tai asemakaavassa suunniteltu käyttötarkoitus esitetään väripintoina. Lähimmillä tasoilla kuvataan ruskehtavalla kerrostaloalueet, vaalean ruskehtavalla pientaloalueet, harmaalla työpaikka-alueet ja yleisten rakennusten tontit sekä vihreällä puisto- ja virkistysalueet. Uloimmilla tasoilla kuvataan lisäksi vihreällä metsäalueet ja keltaisella pelto- ja niittyalueet.

Tietojen ajantasaisuus: Muuttuneet tiedot kaupunkikarttaan päivitetään lähimmille tasoille päivittäin ja muille tasoille viikoittain tai tarvittaessa.

Huom. taustakartta:kaupunkikartta ja kaupunkikarttaesitys -tasoissa ei ole eroa.

Aineistoa voi katsella Vantaan kaupungin karttapalvelussa:

Koordinaatisto(t):

  • ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

  • taustakartta:kaupunkikartta
  • taustakartta:kaupunkikartta_mv
  • kaupunkikarttaesitys

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Vantaan kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
  1. paikkatietotuki@vantaa.fi
Administratörens webbplats https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/
Länkar till mer information
  1. https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/
  2. https://kartta.vantaa.fi/
Geografisk täckning
Senast redigerat 28.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 21.02.2024