Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuuskysely

Palvelujen saavutettavuuskysely 2022 avovastaukset suuralueittain ja palveluittain

Av datasmängdens sammandrag

Genom enkäten samlas det in information av invånarna om hur de upplever att stadens tjänster är tillgängliga runtom i staden och hur tjänsternas tillgänglighet kunde förbättras, till exempel genom att det utvecklas olika sätt att sköta ärenden. Med tillgänglighet avses både att e-tjänsterna är lätta att använda och hitta och att det är enkelt att ta sig till servicen (till exempel daghemmet, hälsocentralen, skolan eller lekplatsen).

Källa: Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuuskysely

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 21 april 2022
Metadata senast uppdaterad 12 oktober 2023
Skapad 21 april 2022
SHA256 -