Statistik över antal tillsynsbeslut

I statistiken och antal tillsynsbeslut ges separat också följande data:

  1. antal personer som fått beslut om tillsynspåföljd under varje år

  2. antal personer som fått beslut om tillsynspåföljd under åren 2010-2022

  3. antal personer som har yrkesrätten i fråga, giltig under årets sista dag

I datamaterialet finns data för följande yrkesgrupper: legitimerad läkare, legitimerad sjukskötare, och närvårdare (hälsovård) med skyddad yrkesbeteckning.

Datamaterialet uppdateras årligen.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Den ansvarigas e-post
  1. terhikki@valvira.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.valvira.fi/
Länkar till mer information
  1. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/valvonta/ammattihenkiloiden_valvonta
  2. https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/ammattihenkiloiden-valvonta
  3. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/valvonta/ammattihenkiloiden_valvonta/valvontalautakunta
  4. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/valvonta/ammattihenkiloiden_valvonta/valvonnan_seuraamukset
  5. https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/tillsyn-over-halso-och-sjukvarden/tillsyn_over_yrkesutbildade_personer/tillsynspafoljder
  6. https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/tillsyn-over-halso-och-sjukvarden/tillsyn_over_yrkesutbildade_personer
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 16.01.2023
Visa ändringslogg
Created on 19.07.2022

Give feedback

comments powered by Disqus